Skoči na vsebino

ODLAGALIŠČE RUDARSKE JALOVINE

Jalovišče Jazbec

Upravljavec

Rudnik Žirovski vrh Javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o. do predaje v upravljanje ARAO - Agenciji za radioaktivne odpadke, Ljubljana

Naziv objekta

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Namen uporabe

Izvajanje dolgoročnega nadzora in vzdrževanja

Veljavnost dovoljenja

od 8.3.2013

Status objekta

zaprto

Opis

[več]