Skoči na vsebino

ODLAGALIŠČE HIDROMETALURŠKE JALOVINE

Jalovišče Boršt

Upravljavec

Rudnik Žirovski vrh Javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.

Naziv objekta

Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt

Namen uporabe

Odlaganje hidrometalurške jalovine

Veljavnost dovoljenja/soglasja

Soglasje izdano 11. 4. 2007

Status objekta

v zapiranju

Opis

[več]