Skoči na vsebino

URADNE OSEBE

1. Uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Uradnik

Naziv

Področje

Zakonodaja

Vrsta pooblastila

mag. Aleš Janežič

inšpektor višji svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

 

 

 

 

 

dr. Helena Janžekovič

inšpektor višji svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

 

 

 

 

 

mag. Matjaž Pristavec

inšpektor svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

 

 

 

 

 

Zoran Petrovič

inšpektor I.

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

 

 

 

 

 

Sebastjan Šavli

inšpektor I.

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

 

 

 

 

 

mag. Igor Osojnik

podsekretar

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

 

 

uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje k načrtu fizičnega varovanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi v skladu z ZVISJV

ZVISJV

za odločanje v upravnih stvareh

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

 Janez Češarek

podsekretar

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi

ZVISJV

za odločanje v upravnih stvareh

 

 

soglasje k načrtu fizičnega varovanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

mag. Tatjana Frelih Kovačič 

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

uvoz, izvoz, vnos, iznos jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

dr. Polona Tavčar

podsekretar

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi

ZVISJV

za odločanje v upravnih stvareh

uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

odločbe, ki se nanašajo na prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

ZPNB

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Marija Kališnik

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

 ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

 

 

opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

uvoz, izvoz, vnos, iznos jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Jernej Györköš

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

 ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo soglasij

uvoz, izvoz, vnos, iznos jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Iztok Anželj

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

 

ZVISJV

 

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odločbe, ki se nanašajo na prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

ZPNB

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

 

Vesna Logar-Zorn

 

 

 

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

gradnja objektov oz. izvedba gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

odobritev sprememb, ki so pomembne za jedrsko in sevalno varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

uvoz, izvoz, vnos, iznos jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

dr. Petra Planinšek

 

 

 

višji svetovalec

izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

uvoz, izvoz, vnos, iznos jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Michel Cindro

višji svetovalec

odobritev in potrditev sprememb v sevalnih in jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

izdajanje pooblastil za izvajanje monitoringa radioaktivnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

mag. Djordje Vojnovič

sekretar

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

dr. Andreja Peršič

podsekretar

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Siniša Cimeša

višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Matjaž Podjavoršek

Višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

dr. Tomaž Nemec

podsekretar

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

mag. Davor Lovinčič

višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

mag. Darko Pavlin

višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

 ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Jure Škodlar

svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

dr. Tomi Živko

višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

Blaž Vene

svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

 dr. Barbara Vokal Nemec

podsekretar

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

dr. Tom Bajcar

Višji svetovalec

smernice za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in projektnih pogojev za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o dokončnosti in pravomočnosti upravnih aktov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

 

 

ZVISJV = Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/04, ZVISJV-UPB-2, 70/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15)

ZPNB = Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/2006, ZPNB-UPB1)

ZIN =Zakon o inšpekcijskem nadzoru(Ur. l. RS št. 43/07; ZIN – UPB1)

 

 

 

2. Uradne osebe za dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah ter za dajanje obvestil o poteku postopkov v upravnih zadevah, ki se nanašajo na:

... izvajanje sevalnih dejavnosti in uporabo vira sevanja

 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar
 • Iztok Anželj
 • mag. Tatjana Frelih Kovačič
 • Marija Kališnik
 • Jernej Györköš
 • Vesna Logar Zorn
 • dr. Petra Planinšek

... izdajo in spremembo obratovalnih dovoljenj in izdajo soglasij za jedrske objekte

 • mag. Djordje Vojnovič
 • dr. Andreja Peršič
 • Matjaž Podjavoršek
 • dr. Tomaž Nemec
 • mag. Davor Lovinčič
 • Siniša Cimeša
 • mag. Darko Pavlin
 • Jure Škodlar
 • dr. Tomi Živko
 • Blaž Vene
 • dr. Barbara Vokal Nemec
 • dr. Tom Bajcar

... odobritev varnostnih poročil za jedrske objekte

 • mag. Djordje Vojnovič
 • dr. Andreja Peršič
 • Matjaž Podjavoršek
 • dr. Tomaž Nemec
 • mag. Davor Lovinčič
 • Siniša Cimeša
 • mag. Darko Pavlin
 • Jure Škodlar
 • dr. Tomi Živko
 • Blaž Vene
 • dr. Barbara Vokal Nemec
 • dr. Tom Bajcar

 

... dovoljevanje gradenj na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar
 • Marija Kališnik
 • Iztok Anželj
 • Jernej Györköš
 • Vesna Logar Zorn

... uvoz, izvoz, vnos, iznos, tranzit in prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar
 • Janez Češarek
 • Iztok Anželj
 • mag. Tatjana Frelih Kovačič
 • Jernej Györköš
 • Marija Kališnik
 • Vesna Logar Zorn
 • dr. Petra Planinšek

... prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar
 • Janez Češarek

... odobritev varnostnih poročil za jedrske in sevalne objekte s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki

 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar

... odobritev in potrditev sprememb v sevalnih in jedrskih objektih

 • mag. Djordje Vojnovič
 • dr. Andreja Peršič
 • Matjaž Podjavoršek
 • dr. Tomaž Nemec
 • mag. Davor Lovinčič
 • Siniša Cimeša
 • mag. Darko Pavlin
 • Blaž Vene
 • Jure Škodlar
 • dr. Tomi Živko
 • dr. Tom Bajcar
 • dr. Barbara Vokal Nemec
 • Michel Cindro
 • mag. Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar
 • Iztok Anželj
 • mag. Tatjana Frelih Kovačič
 • Jernej Györköš
 • Marija Kališnik
 • Vesna Logar Zorn

 

... izdajanje pooblastil za monitoring radioaktivnosti

 • Michel Cindro