Skoči na vsebino

URADNE OSEBE

1. Uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Uradnik

Naziv

Področje

Zakonodaja

Vrsta pooblastila

mag. Aleš Janežič

inšpektor višji svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

     

dr. Helena Janžekovič

inšpektor višji svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

     

mag. Matjaž Pristavec

inšpektor svetnik

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

     

Zoran Petrovič

inšpektor I.

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

     

Sebastjan Šavli

inšpektor I.

nadzor nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov ter posamičnih upravnih aktov s področja jedrske in sevalne varnosti

ZIN

ZVISJV

ZPNB

za vodenje in odločanje v inšpekcijskih zahtevah

     

Igor Osojnik

podsekretar

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  

soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

ZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  

soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjoZVISJVza vodenje v upravnih stvareh
  soglasje k načrtu fizičnega varovanja ZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij

 

 

dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi v skladu z ZVISJV

ZVISJV

za odločanje v upravnih stvareh

  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

 Janez Češarek

podsekretar

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjoZVISJVza odločanje v upravnih stvareh

 

 

dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi v skladu z ZVISJV

ZVISJV

za odločanje v upravnih stvareh

  soglasje k načrtu fizičnega varovanjaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

mag. Tatjana Frelih Kovačič 

višji svetovalec

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

dr. Polona Tavčar

podsekretar

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objektaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos in iznos radioaktivnih snovi v skladu z ZVISJVZVISJVza odločanje v upravnih stvareh

dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos, iznos in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter na tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo

ZVISJV

za vodenje v upravnih stvareh

  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

Marija Kališnik

višji svetovalec

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

 ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  soglasje za gradnje objektov oz. izvedbo gradbenih del na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objektaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

Jernej Györköš

višji svetovalec

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

 ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objektaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

Iztok Anželj

višji svetovalec

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objektaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta znotraj območja jedrskega objektaZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo soglasij
  pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenjuZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

Vesna Logar-Zorn

 

višji svetovalec

dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov sevanja

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb
soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb
soglasje za gradnjo objektov oz. izvedbo gradbenih del in spremembo namembnosti objekta znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb
pečatenje in zapečatenje rentgenskih naprav, za katere je URSJV izdala odločbo o pečatenju

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

dr. Barbara Vokal Nemec

podsekretar

odobritev in potrditev sprememb v sevalnih in jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

izdajanje pooblastil za izvajanje monitoringa radioaktivnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

Michel Cindro

višji svetovalec

odobritev in potrditev sprememb v sevalnih in jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

izdajanje pooblastil za izvajanje monitoringa radioaktivnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

mag. Djordje Vojnovič

sekretar

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

dr. Andreja Peršič

podsekretar

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnostZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti
ZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb

Siniša Cimeša

višji svetovalec

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnostiZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

Matjaž Podjavoršek

Višji svetovalec

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnostZVISJV za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnostiZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

dr. Tomaž Nemec

podsekretar

 informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za poskusno obratovanje jedrskega objekta 

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

dovoljenje za začetek in prenehanje obratovanja jedrskih objektov

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     
mag. Davor Lovinčičvišji svetovalecinformacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnostZVISJV za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

potrdilo o občasnem varnostnem pregledu v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

 

 

 

mag. Darko Pavlin

višji svetovalec

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

 ZVISJV

 za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

Jure Škodlar

svetovalec

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objektov znotraj območja jedrskega objekta

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

  splošne informacije o upravnih storitvah ter za dajanje obvestil o postopkov pred izdajo odločb poteku postopkov v upravnih zadevah, ki se nanašajo na izdajo in spremembo obratovalnih dovoljenj in izdajo soglasij za jedrske objekteZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
  splošne informacije o upravnih zadevah, ki se nanašajo na odobritev varnostnih poročil za jedrske objekteZVISJVza vodenje postopkov pred izdajo odločb
     

dr. Tomi Živko

višji svetovalec

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

Blaž Vene

svetovalec

informacije o posegih v prostor, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

soglasje za gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

odobritev in potrditev sprememb v jedrskih objektih

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

 

 

odobritev sprememb varnostnega poročila po zaključku izjemnega ocenjevanja in preverjanja varnosti

ZVISJV

za vodenje postopkov pred izdajo odločb

     

 

ZVISJV = Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/2004, ZVISJV-UPB-2 , 70/08-ZVO-1B in 60/11)

ZPNB = Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/2006, ZPNB-UPB1)

ZIN =Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS št. 43/07; ZIN – UPB1)

 

 

 

 

2. Uradne osebe za dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah ter za dajanje obvestil o poteku postopkov v upravnih zadevah, ki se nanašajo na:

... izvajanje sevalnih dejavnosti in uporabo vira sevanja

 • mag. Tatjana Frelih Kovačič
 • Janez Češarek
 • dr. Polona Tavčar
 • Igor Osojnik
 • Marija Kališnik
 • Jernej Györköš
 • Iztok Anželj

... izdajo in spremembo obratovalnih dovoljenj in izdajo soglasij za jedrske objekte

 • mag. Djordje Vojnovič
 • dr. Andreja Peršič
 • Matjaž Podjavoršek
 • dr. Tomaž Nemec
 • mag. Davor Lovinčič
 • Siniša Cimeša
 • mag. Darko Pavlin
 • dr. Leopold Vrankar
 • Jure Škodlar
 • dr. Tomi Živko
 • Vesna Logar-Zorn
 • Blaž Vene


... odobritev varnostnih poročil za jedrske objekte

 • mag. Djordje Vojnovič
 • dr. Andreja Peršič
 • Matjaž Podjavoršek
 • dr. Tomaž Nemec
 • mag. Davor Lovinčič
 • Siniša Cimeša
 • mag. Darko Pavlin
 • dr. Leopold Vrankar
 • Jure Škodlar
 • dr. Tomi Živko
 • Vesna Logar-Zorn
 • Blaž Vene


... dovoljevanje gradenj na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

 • Igor Osojnik
 • Marija Kališnik

... uvoz, izvoz, vnos, iznos, tranzit in prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

 • Janez Češarek
 • Igor Osojnik
 • dr. Polona Tavčar

... odobritev varnostnih poročil za jedrske in sevalne objekte s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki

 • Igor Osojnik

... odobritev in potrditev sprememb v sevalnih in jedrskih objektih

 • dr. Barbara Vokal Nemec
 • Michel Cindro


... izdajanje pooblastil za monitoring radioaktivnosti

 • dr. Barbara Vokal Nemec
 • Michel Cindro