Skoči na vsebino

PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJALCA MERITEV RADIOAKTIVNOSTI POŠILJK SEKUNDARNIH KOVINSKIH SUROVIN

Pogoji za vložitev zahteve

Stranka, ki želi meriti radioaktivnost pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora pridobiti pooblastilo URSJV.

Način vložitve zahteve:

 • vloga:
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-OMON1, ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen [doc,pdf]
 • priloge:
  • K vlogi je potrebno priložiti program meritev, ki vsebuje:
   • Opis opreme, ki jo bo uporabljala pri meritvah [Seznam merilnikov, katere bo izvajalec uporabljal in njihove tehnične lastnosti]
   • Program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve [Program usposabljanja izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]
   • Obliko poročila o opravljeni meritvi [Obliko poročila izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]
   • Pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke [Pisne postopke določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]
  • Program meritev mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20% višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja. To pomeni, da mora imeti uporabljeni instrument pri običajnem ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da zazna v energijskem območju od 30 keV do 1,3 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo. Ta podatek je v večini primerov podan v tehničnih specifikacijah merilnika
  • Program meritev mora biti potrjen s strani pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji
  • Seznam pooblaščenih izvedencev za varstvo pred sevanji v Sloveniji najdete na naši spletni strani

 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 14. člen JV10

Predviden rok za odločitev:

 • 60 dni

Upravna statistika