Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTRDITEV OBRAZCA ZA VNOS ZAPRTIH VIROV SEVANJA IZ DRŽAV ČLANIC EU

Potrditev obrazca je potrebna za vnos zaprtih virov sevanja, kadar količina in koncentracija presegata ravni, določene v Direktivi sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

 

Pristojnost URSJV

 • Obrazec potrdi URSJV, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu za katere je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Pogoji za vložitev zahteve

 • izpolnjen obrazec [točke 1-5] z naslovom »Pošiljanje zaprtih virov med državami članicami Evropske skupnosti (Shipment of sealed sources between the Member States of the European Community)«, ki je sestavni del Uredbe Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993, o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami
 • dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije prejemnika teh snovi

Način vložitve zahteve

 • obrazec vloge [slo, ang]
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.ali registracije

Pravna podlaga

 • 126. člen ZVISJV-1
 • Uredba Sveta (EGS) št. 1493/93

Predviden rok za odločitev

 • do 30 dni

UPRAVNA STATISTIKA