Skoči na vsebino

LETNO POROČILO O MERITVAH RADIOAKTIVNOSTI POŠILJK SEKUNDARNIH KOVINSKIH SUROVIN

Način poročanja

Letno poročilo mora biti najpozneje do 15. februarja predloženo na Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost. Obliko poročila o opravljeni meritvi lahko izvajalec določi samostojno ali uporabi spodnjo predlogo: