Skoči na vsebino

IZDAJA DOVOLJENJA ZA VNOS IZ IN IZNOS V DRŽAVE ČLANICE EU, UVOZ, IZVOZ TER TRANZIT RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IN IZRABLJENEGA GORIVA

Dovoljenje je potrebno za radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo, če presegajo ravni izvzetja iz Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1).

 

Spodaj opisani način pridobitve dovoljenja se ne uporablja za:

 • pošiljke virov sevanja, ki se več ne uporabljajo in ki so namenjeni dobavitelju ali proizvajalcu virov sevanja ali v odobreni objekt,
 • pošiljke radioaktivnih snovi, ki se v procesu predelave pridobijo za nadaljnjo uporabo in
 • čezmejne pošiljke odpadkov, ki vsebujejo le naravno prisotne radioaktivne snovi, ki ne izvirajo iz sevalne dejavnosti.

Pristojnost URSJV

 

Izdaja dovoljenj za pošiljanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je v izključni pristojnosti URSJV.

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 

 • izpolnjen obrazec A-1 ali B-1 ter posredovane dodatne informacije, ki jih lahko zahtevajo upravni organi držav, ki so udeležene pri pošiljki
 • pridobljena soglasja drugih držav, ki so udeležene pri pošiljki

Način vložitve zahteve

 • obrazec vloge za pridobitev dovoljenja
  • za pošiljke radioaktivnih odpadkov A-1 [slo, ang]
  • za pošiljke izrabljenega goriva B-1 [slo, ang]
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:◦
  • soglasja drugih držav, ki so udeležene pri pošiljki

Drugi obrazci, ki jih je potrebno izpolniti pri pošiljanju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva

 • obrazec (opis pošiljke/seznam tovorkov)
  • za pošiljke radioaktivnih odpadkov A-5 [slo, ang]
  • za pošiljke izrabljenega goriva B-5 [slo, ang]
 • obrazec (potrdilo o prejemu pošiljke)
  • za pošiljke radioaktivnih odpadkov A-6 [slo, ang]
  • za pošiljke izrabljenega goriva B-6 [slo, ang]

Pravna podlaga

 • 127. člen ZVISJV-1
 • Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva (JV11)

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni