Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJA DOVOLJENJA ZA TRANZIT JEDRSKIH SNOVI ALI VIROV SEVANJA S POMEMBNO AKTIVNOSTJO

Dovoljenje je potrebno za tranzit jedrskih snovi, če presegajo količine iz 7. člena Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (JV12) ter za vire sevanja s pomembno aktivnostjo. To so viri, ki vsebujejo radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1).

 

Pristojnost URSJV

 

Izdaja dovoljenj za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno aktivnostjo je v izključni pristojnosti URSJV.

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 • podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku
 • podatki o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov
 • dodatni pogoji za nekatere primere:
  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza
  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo
  • varnostni načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, če gre za tranzit radioaktivnih snovi
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpsi, ki urejajo fizično varovanje)
  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE5 [doc, pdf], ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen
 • priloge: kot so navedene zgoraj oz. na obrazcu SVM-ODE5
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja

Pravna podlaga

 • 126. člen ZVISJV-1, 4. člen JV12

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni