Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJA DOVOLJENJA ZA PREVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI

Dovoljenje je potrebno za:

 • prevoz po izrednem dogovoru
 • prevoz tovorkov vrste B(M), ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi s temperaturnim območjem ali katerih izvedba zagotavlja občasno nadzorovano zračenje
 • prevoz tovorkov vrste B(M) z radioaktivnimi snovmi, katerih aktivnost presega najmanjšo od vrednosti 3000A1 ali 3000A2 oziroma 1000 TBq (A1 in A2 so vrednosti aktivnosti določene s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga)
 • prevoz tovorkov s cepljivimi snovmi, če vsota varnostnih indeksov kritičnosti v posameznem tovorku presega 50

Dovoljenje ni potrebno za prevoz tistih radioaktivnih snovi, za katere ni predvideno dovoljenje v predpisih iz 3. člena ZPNB. Dovoljenje prav tako ni potrebno za prevoze, ki jih opravljajo slovenska vojska, policija ali civilna zaščita za lastne potrebe, pri tem pa se morajo izvajati varnostni ukrepi oziroma spremstvo.  

 

Pristojnost URSJV

 

Dovoljenje izda URSJV, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu za katere je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 • podatki o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku
 • številka Združenih narodov (UN številka)
 • podatki in potrdila, ki so določena v predpisih iz 3. člena ZPNB
 • podatki o količini, kemični in fizikalni sestavi
 • navedba prevozne poti
 • navedba kraja raztovarjanja
 • čas začetka in predviden čas zaključka prevoza
 • čas in kraj, ki sta predvidena za postanke*
 • podatki o vozilu in vozniku za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu*
 • dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva upravni organ

*pri zahtevah za izdajo dovoljenja za več prevozov v določenem obdobju, podatkov iz teh alinej ni potrebno navajati

 

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE6 [doc, pdf], ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen
 • priloge: /
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil: /

Pravna podlaga

 • 22. in 23. člen Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)

 

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni