Skoči na vsebino

SOGLASJE ZA POSKUSNO OBRATOVANJE SEVALNEGA ALI JEDRSKEGA OBJEKTA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • zaključek gradnje

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • varnostno poročilo, ki mora biti dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo v času gradnje
  • mnenje pooblaščenega izvedenca ali pooblaščene organizacije za sevalno in jedrsko varnost
  • druga predpisana dokumentacija
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 78. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni