Skoči na vsebino

SOGLASJE ZA GRADNJE, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST TER GRADNJE, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • za namen kot pri informaciji (poglej)
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • projektna dokumentacija
  • varnostno poročilo
  • načrt fizičnega varovanja kot ločen in tajen dokument
  • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost
  • pri gradnji objekta za odlaganje radioaktivnih odpadkov ali jedrskega goriva ter pri gradnji odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki nastane pri izkoriščanju jedrskih mineralnih snovi dodatno še:
   • finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča,
   • finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega nadzora odlagališča po njegovem zaprtju in
   • izjava o brezplačnem prenosu zemljišč, ki ga zajema območje odlaganja, v last države ter načrt prenosa
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 68. in 69. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni