Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOGLASJE ZA GRADNJE, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST TER GRADNJE, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • za namen kot pri informaciji (poglej)
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • projektna dokumentacija
  • varnostno poročilo
  • načrt fizičnega varovanja kot ločen in tajen dokument
  • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost
  • pri gradnji objekta za odlaganje radioaktivnih odpadkov ali jedrskega goriva ter pri gradnji odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki nastane pri izkoriščanju jedrskih mineralnih snovi dodatno še:
   • finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča,
   • finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega nadzora odlagališča po njegovem zaprtju in
   • izjava o brezplačnem prenosu zemljišč, ki ga zajema območje odlaganja, v last države ter načrt prenosa
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 68. in 69. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni