Skoči na vsebino

PREDHODNO SOGLASJE O SEVALNI IN JEDRSKI VARNOSTI PRED IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ZA SEVALNI OBJEKT ALI JEDRSKI OBJEKT

Pogoji za vložitev zahteve:

   

 • zahtevo pošlje organ, pristojen za izdajo okoljevarstvenega soglasja, pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za sevalni objekt ali jedrski objekt v postopku za izdajo dovoljenja za poseg v prostor

Način vložitve zahteve:

   

 • /

Pravna podlaga:

   

 • 67. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

   

 • do 60 dni