Skoči na vsebino

ODOBRITEV POMEMBNIH SPREMEMB

Pogoji za vložitev zahteve:

 • nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom upravljanja z njim ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli in ki je pomembna za sevalno ali jedrsko varnost

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • predlog spremembe varnostnega poročila
  • strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil:

Pravna podlaga:

 • 83. in 84. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni