Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJA O POSEGIH V PROSTOR, KI VPLIVAJO NA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namen gradnje, rekonstrukcije ali razgradnje jedrskega objekta,
 • namen izvedbe gradbenih del na območju omejene rabe zaradi jedrskega objekta, ki vplivajo na jedrsko varnost,
 • namen gradnje ali razgradnje sevalnega objekta,
 • namen izvedbe rudarskih del zaradi izkoriščanja ali opustitve izkoriščanja jedrskih mineralnih surovin,
 • namen gradnje ali razgradnje objekta za pridobivanje, predelavo ali obogatitev jedrskih mineralnih surovin,
 • namen gradnje odlagališča za rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastane pri pridobivanju jedrskih surovin,
 • namen gradnje ali razgradnje manj pomembnega sevalnega objekta

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 70. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni