Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE OBJEKTA, ZAKLJUČEK RAZGRADNJE OBJEKTA ALI ZAPRTJE ODLAGALIŠČA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • zahtevo vloži, kdor namerava:
  • začeti ali prenehati z obratovanjem jedrskega objekta,
  • začeti ali prenehati z obratovanjem sevalnega objekta,
  • začeti z odlaganjem izrabljenega goriva na odlagališču izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov na odlagališču radioaktivnih odpadkov,
  • zapreti odlagališče izrabljenega goriva ali odlagališča radioaktivnih odpadkov,
  • začeti ali zaključiti razgradnjo jedrskega objekta,
  • začeti ali zaključiti razgradnjo sevalnega objekta,
  • zaključiti rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin,
  • začeti z odlaganjem rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin,
  • zapreti odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin
 • zahteva se lahko vloži:
  • po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se ga izda v skladu s predpisi o graditvi objektov, če gre za začetek obratovanja iz i. in ii. podtočke ali začetek odlaganja iz iii. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev za prenehanje obratovanja objekta ali odlagališča, če gre za prenehanje obratovanja iz i. in ii. podtočke ali zaprtja odlagališča iz iv. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev razgradnje objekta, če gre za razgradnjo objekta iz v. in vi. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev za končanje rudarskih del, če gre za zaključitev rudarskih del iz vii. podtočke in za zaprtje odlagališča iz ix. podtočke prejšnje alinee

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • varnostno poročilo, ki mora biti dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem
  • mnenje pooblaščenega izvedenca ali pooblaščene organizacije za sevalno in jedrsko varnost
  • druga predpisana dokumentacija
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 79. in 80. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni