Skoči na vsebino

VPIS V REGISTER VIROV SEVANJA

Pogoji za vpis v register virov sevanja:

  • namen uporabljati vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja
  • če se vir sevanja uporablja v sevalni dejavnosti iz 11. člena ZVISJV, je pogoj za njegov vpis v register virov sevanja, da je vlagatelj iz prejšnjega odstavka tudi imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se bo uporabljal vir sevanja, ki se vpisuje

Način vložitve zahteve:

  • vlogi (priglasitvi) za vpis v register virov sevanja morajo biti priloženi podatki o viru sevanja, dokazila o brezhibnosti vira in druga dokumentacija, s katero se izkazuje varna uporaba vira sevanja
  • stroški: upravna taksa v višini 4,5 EUR
  • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

  • 13. in 14. člen ZVISJV, 6. člen JV2-SV2

Predviden rok za odločitev:

  • do 30 dni

Upravna statistika