Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V REGISTER VIROV SEVANJA

Pogoji za vpis v register virov sevanja:

 • namen uporabljati vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja
 • če se vir sevanja uporablja v sevalni dejavnosti iz 18. člena ZVISJV-1 je pogoj za njegov vpis v register virov sevanja, da je vlagatelj iz prejšnjega odstavka tudi imetnik izpiska iz registra sevalnih dejavnosti ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se bo uporabljal vir sevanja, ki se vpisuje

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE4 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • tehnična dokumentacija o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi, iz katere so razvidni najmanj:

   • certifikat proizvajalca o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi

   • skica ali slika vira sevanja ali naprave

   • številka oziroma oznaka vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja

   • vrsta radionuklida, začetna aktivnost in datum začetne aktivnosti za vir sevanja oziroma najvišja napetost in jakost toka za rentgensko napravo

   • podatki o vzdrževanju vira sevanja oziroma naprave in vsebnika iz katerih so razvidni najmanj pogostost vzdrževanja (servisov) na viru sevanja, napravi ali vsebniku, ter kdo vzdrževanje lahko opravlja

   • predvideno ravnanje z radioaktivnimi viri sevanja po prenehanju uporabe

  • poročilo o pregledu in meritvah vira sevanja iz 53. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2SV2)
  • podatki o začetku in predvidenem trajanju uporabe vira sevanja
  • podatki o kraju in prostoru, kjer se bo vir sevanja uporabljal in shranjeval
 • stroški: upravna taksa v višini 4,50 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 21. in 22. člen ZVISJV-1, 7. člen JV2SV2

Predviden rok za odločitev:

 • do 30 dni

UPRAVNA STATISTIKA