Skoči na vsebino

REGISTRACIJA SEVALNE DEJAVNOSTI

Pogoji za vložitev zahteve:

 

izvajanje sevalne dejavnosti iz prvega odstavka 18. člena ZVISJV-1, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce,
 • celotno tveganje sevalne dejavnosti je majhno glede na merila v predpisu, ki določa vsebino ocene varstva pred sevanji in
 • ukrepi varstva pred sevanji niso odvisni od prostora uporabe in shrambe virov sevanja.

Način vložitve zahteve:

 

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-REG [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • ocena varstva pred sevanji, ki je lahko izdelana generično za več organizacij, ki izvajajo isto sevalno dejavnost in uporabljajo enake vire sevanja in
  • podatki o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji (sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil, dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti)

Stroški: upravna taksa v višini 4,50 EUR  
 
Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 18. in 19. člen ZVISJV-1, 5. člen JV2/SV2
 
Predviden rok za odločitev: do 60 dni