Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA SEVALNE DEJAVNOSTI

Pogoji za vložitev zahteve:

 

izvajanje sevalne dejavnosti iz prvega odstavka 18. člena ZVISJV-1, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce,
 • celotno tveganje sevalne dejavnosti je majhno glede na merila v predpisu, ki določa vsebino ocene varstva pred sevanji in
 • ukrepi varstva pred sevanji niso odvisni od prostora uporabe in shrambe virov sevanja.

Način vložitve zahteve:

 

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-REG [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • ocena varstva pred sevanji, ki je lahko izdelana generično za več organizacij, ki izvajajo isto sevalno dejavnost in uporabljajo enake vire sevanja in
  • podatki o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji (sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil, dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti)

Stroški: upravna taksa v višini 4,50 EUR  
 
Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 18. in 19. člen ZVISJV-1, 5. člen JV2/SV2
 
Predviden rok za odločitev: do 60 dni