Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI IN UPORABI VIRA SEVANJA

Pogoji za priglasitev:

 • izdelovati, proizvajati, predelovati, odlagati, uporabljati, skladiščiti, posedovati, prevažati, vnašati iz držav članic EU ali iznašati vanje, uvažati ali izvažati radioaktivne snovi ali kakor koli drugače ravnati z radioaktivnimi snovmi,
 • izdelovati ali uporabljati električno opremo, ki oddaja sevanje in vsebuje sestavine, ki delujejo pri električni napetosti, večji kot 5 kV, ali
 • opravljati dejavnosti, v katere so vključeni naravni viri sevanja in med katerimi lahko pride do pomembnega povečanja izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva, kot je predelava materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide.

Ne glede na zgoraj navedeno, ni treba priglasiti namere, če oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, poda vlogo za registracijo sevalne dejavnosti ali vlogo za izvajanje sevalne dejavnosti iz 19. oziroma 20. člena ZVISJV-1.

 

Način vložitve priglasitve:

 • vloga priglasitve
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE1 [doc, pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Za priglasitev namere šteje tudi:

 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,
 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi,
 • prijava tranzita radioaktivnih snovi,
 • vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak viru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za uporabo,
 • vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja, če gre za izvajanje sevalne dejavnosti v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu

Pravna podlaga:

 • 16. in 17. člen ZVISJV-1, 3. člen JV2SV2

Predviden rok za odločitev:

 • v roku 15 dni bo organ obvestil priglaševalca, ali mora za priglašeno dejavnost oz. vir vložiti vlogo za registracijo ali vlogo za pridobitev ustreznega dovoljenja