Skoči na vsebino

POTRDILO TUJEMU IZVAJALCU SEVALNE DEJAVNOSTI

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namerava izvajati dela v nadzorovanem območju
 • poseduje v svoji državi ali državi članici EU dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali je zanjo registriran pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti po ZVISJV-1

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • uradni prevod dovoljenja ali registracije tujega organa
  • pooblastilo za zastopanje pri pridobitvi potrdila
 • stroški: upravna taksa v višini 9,00 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 18. člen ZVISJV-1

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni

UPRAVNA STATISTIKA