Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST ZA TUJO PRAVNO OSEBO

Pogoji za vložitev zahteve:

 • poseduje pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po ZVISJV-1

Način vložitve zahteve:

 • vloga:
  • navedba firme in sedeža pravne osebe,
  • podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta
 • priloge:
  • pooblastilo tujega organa
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 89. člen ZVISJV-1
 • Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni