Skoči na vsebino

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST ZA TUJO PRAVNO ALI FIZIČNO OSEBO

Pogoji za vložitev zahteve:

  • poseduje pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po ZVISJV

Način vložitve zahteve:

  • obrazec vloge (v pripravi)
  • priloge:
    • pooblastilo tujega organa
  • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
  • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

  • 59. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

  • do 60 dni