Skoči na vsebino

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • imenovanje odgovornih strokovnjakov za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo
 • izmed odgovornih strokovnjakov določitev odgovornega vodje področja jedrske in sevalne varnosti
 • izpolnjevanje pogojev za odgovornega strokovnjaka:
  • končan univerzitetni študij
  • po končanem študiju najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil:

Pravna podlaga:

 • 58. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni