Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • imenovanje odgovornih strokovnjakov za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo
 • izmed odgovornih strokovnjakov določitev odgovornega vodje področja jedrske in sevalne varnosti
 • izpolnjevanje pogojev za odgovornega strokovnjaka:
  • končan magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja
  • po končanem študiju najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti

Način vložitve zahteve:

 • vloga:
  • navedba firme in sedeža pravne osebe,
  • podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta
 • priloge:
  • reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3), in
  • zadnja potrjena verzija priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe (iz registra AJPES)

Pravna podlaga:

 • 89. člen ZVISJV-1
 • Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni