Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPUSTITEV NADZORA NAD RADIOAKTIVNO SNOVJO

Pogoj za odobritev opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po ZVISJV-1:

 • specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge UV1.

Za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, lahko upravni organ v postopku opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo določi vrednosti, ki so višje od tistih v tabeli 1 ali 2 iz priloge UV1, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz 24. člena ZVISJV-1, in merila za izvzetje iz 11. člena UV1.

 

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ONAD [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • poročilo o meritvah specifičnih aktivnosti radionuklidov v snovi in površinski kontaminaciji, če je to potrebno;
  • dokazila o izpolnjevanju meril za opustitev nadzora, ki so določena v UV1;
  • načrt ravnanja z radioaktivno snovjo po opustitvi nadzora;
  • če so presežene vrednosti meril za opustitev nadzora, predpisane v UV1, tudi oceno varstva pred sevanji zaradi opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje meril za opustitev nadzora iz 24. člena ZVISJV-1 in 13. ter 14. člena UV1.

Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 
Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 24. člen ZVISJV-1, 13. - 15. člen UV1 in 8. člen JV2/SV2
 
Predviden rok za odločitev: do 60 dni