Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA UPORABO VIRA SEVANJA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namen uporabljati vir sevanja, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje
 • veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE3 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • tehnična dokumentacija o viru sevanja in morebitnem vsebniku, iz katere so razvidni najmanj:
   • certifikat proizvajalca o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi
   • skica ali slika vira sevanja ali naprave, vrsta (odprti, zaprti vir sevanja, vrsta radionuklida, rentgenska naprava ipd.) in opis vira sevanja ter vrsta sevalne dejavnosti, ki jo omogoča vir sevanja
   • priporočljiva doba uporabe vira sevanja
   • predvideni začetek in konec uporabe vira sevanja
   • začetna aktivnost in datum začetne aktivnosti za radioaktivni vir sevanja oziroma najvišja napetost in jakost toka za rentgensko napravo ali energija sevanja za rentgensko napravo ali za pospeševalnik
   • številka oziroma oznaka vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja
   • omejitve in varnostni ukrepi, ki jih je določil proizvajalec
   • test puščanja, če je potreben, in pogostost izvedbe testa, če ga posebej določa proizvajalec zaprtega vira sevanja
   • podatki o lokaciji uporabe in shranjevanja vira sevanja: kraj in opis prostorov, kjer se vir sevanja uporablja in shranjuje z navedbo imena kraja, ulice, oznake objekta ali stavbe. Če se več virov sevanja uporablja v istem objektu, se podrobneje navede tudi mesto vira sevanja.
  • poročilo o pregledu in meritvah vira sevanja iz 53. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2SV2) ali poročilo o meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih iz pravilnika, ki ureja obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (SV8)
  • predvideno ravnanje z radioaktivnimi viri sevanja po prenehanju uporabe
  • ukrepi varstva pred sevanji v zvezi z uporabo in vzdrževanjem vira sevanja, iz katerih je razvidno najmanj
   • pogostost vzdrževanja (servisov) pri viru sevanja, napravi ali vsebniku, ki vsebuje vir sevanja, ter kdo lahko opravlja vzdrževanje
   • pisna navodila za varno delo z viri sevanja, ki vključujejo postopek dela z virom sevanja (uporaba, shranjevanje, evidence ipd.) in navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka
   • način uporabe vira sevanja s predlogom obratovalnih omejitev in pogojev
  • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 21. in 23. člen ZVISJV-1, 6. člen JV2SV2

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni

UPRAVNA STATISTIKA