Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJALCA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU

POGOJI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE

Stranka, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajalca monitoringa radioaktivnosti v okolju, mora vložiti vlogo na URSJV.

NAČIN VLOŽITVE ZAHTEVE

 • Vloga:
  • Stranka lahko uporabi obrazec SVM-OMO2, ki ga je pripravila URSJV in ni obvezen. [docx, pdf]
 • Priloge:
  • Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
   • vrsta, področje in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti,
   • dokazilo o vzpostavljenem sistemu vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnosti (ZVISJV-1, 159. člen, 2. alinea),
   • akreditacija nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST EN ISO/IJC 17025 skladno z zahtevami pravilnika JV10 za meritve, za katere se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o razpolaganju z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s prilogo 1 pravilnika JV10, za vrste meritev, za katere se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o zagotavljanju zmogljivosti merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o razpolaganju z usposobljenim osebjem, zmožnostmi vzorčenja in opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisanega v 36. in 37. členu pravilnika JV10 in
   • dokazilo o izvajanju programa primerjalnih meritev in o sodelovanju v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.
 • Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa radioaktivnosti v okolju z opisano vrsto monitoringa, področjem, obsegom in vrsto meritev najdete na naši spletni strani.
 • Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR.
 • Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podalaga

 • 8. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10, Uradni list RS, št. 27/18) in
 • 159. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJ-1, Uradni list RS, št. 76/17).