Skoči na vsebino

UPRAVNI POSTOPKI

Vodnik po upravnih postopkih in storitvah

URSJV vodi upravne postopke s področja sevalne in jedrske varnosti:

 

Uvoz, izvoz, vnos, iznos, tranzit, prevoz

Vrsta postopkaVlogaPovezava
potrditev obrazca za vnos zaprtih virov sevanja iz držav članic EUobrazec**[slo, ang]
izdaja dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi ter dovoljenja za vnos/iznos jedrskih snovi v in iz držav članic EU

SVM-ODE7*

[doc, pdf]

izdaja dovoljenja za tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjoSVM-ODE5*[doc, pdf]
izdaja dovoljenja za vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

obrazec A-1, B-1**

obrazec A-5, B-5**

obrazec A-6, B-6**

A-1 [slo, ang]

B-1 [slo, ang]

A-5 [slo, ang]

B-5 [slo, ang]

A-6 [slo, ang]

B-6 [slo, ang]

izdaja dovoljenja za prevoz radioaktivnih in jedrskih snoviSVM-ODE6**[doc, pdf]
pridobitev pooblastila za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovinSVM-OMON1*[doc, pdf]
letno poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovinSVM-OMON3*[doc, pdf]

* stranka lahko uporabi obrazce, ki so bili sestavljeni na URSJV in niso obvezni

** standardni obrazci po uredbi Evropskega sveta št. 1493/93 oz. pravilniku JV 11