Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNE TAKSE

Zakon o upravnih taksah določa višine upravnih taks.

 

Tako se za postopke, ki se zaključijo z izdajo odločbe ali sklepa, plača upravna taksa v višini 22,60 EUR.

 

 

Plačilo upravnih taks za postopke v pristojnosti Uprave RS za jedrsko varnost se izvede brezgotovinsko na naslednji način:

 

Na bankah ali poštah se izvede nakazilo na podračun Banke Slovenije, pri izvršitvi plačila se obvezno navede podatke o podračunu, referenci in podkontu državnega proračuna:

 

Številka vplačilnega računa: 01100-1000315637 pri Banki Slovenije;

 

model: 11, polje sklicevanja: 25534-7111002

 

namen plačila:

- upravna taksa za ........  (npr. dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenje za uporabo vira sevanja, vpis v register virov sevanja, odobritev pomembnih sprememb sevalnega ali jedrskega objekta…)

- upravna taksa za vlogo številka ........ (pri subjektih, ki vlagajo večje število vlog)

 

Priporočamo, da nam po izvršitvi plačila, lahko že ob vložitvi vloge, v vednost pošljete potrdilo o plačilu.

 

 

 

Podatki za vplačila administrativnih taks  iz  tujine:

Bank of Slovenia
Slovenska 35,
SI-1505 Ljubjana
Slovenia

Account Number:  01100-1000315637
Reference Number:

11 25534-7111002

ali

18 25534-7111002-_ _ _ _ _15 (na črticah poljubnih 5 števil, ki jim sledita dve števili za leto - npr. 15 za leto 2015)
IBAN:SI5601100-1000315637
SWIFT: BSLJSI2X