Skoči na vsebino

UPRAVNE TAKSE

Zakon o upravnih taksah določa višine upravnih taks.

 

Tako se za postopke, ki se zaključijo z izdajo odločbe ali sklepa, plača upravna taksa v višini 22,60 EUR.

 

 

Plačilo upravnih taks za postopke v pristojnosti Uprave RS za jedrsko varnost se izvede brezgotovinsko na naslednji način:

 

Na bankah ali poštah se izvede nakazilo na podračun Banke Slovenije, pri izvršitvi plačila se obvezno navede podatke o podračunu, referenci in podkontu državnega proračuna:

 

Številka vplačilnega računa: 01100-1000315637 pri Banki Slovenije;

 

model: 11, polje sklicevanja: 25534-7111002

 

namen plačila:

- upravna taksa za ........  (npr. dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenje za uporabo vira sevanja, vpis v register virov sevanja, odobritev pomembnih sprememb sevalnega ali jedrskega objekta…)

- upravna taksa za vlogo številka ........ (pri subjektih, ki vlagajo večje število vlog)

 

Priporočamo, da nam po izvršitvi plačila, lahko že ob vložitvi vloge, v vednost pošljete potrdilo o plačilu.

 

 

 

Podatki za vplačila administrativnih taks  iz  tujine:

Bank of Slovenia
Slovenska 35,
SI-1505 Ljubjana
Slovenia

Account Number:  01100-1000315637
Reference Number:

11 25534-7111002

ali

18 25534-7111002-_ _ _ _ _15 (na črticah poljubnih 5 števil, ki jim sledita dve števili za leto - npr. 15 za leto 2015)
IBAN:SI5601100-1000315637
SWIFT: BSLJSI2X