Skoči na vsebino

TOČKE VEM

Vsaka točka VEM je označena s posebnim znakom.

V pomoč strankam je URSJV izdelala ti. točke VEM – Vse na Enem Mestu, da stranki olajša razumevanje različnih zakonov in pravilnikov. V ta namen se izogibamo uradniškemu pisanju in skušamo "stranki prijazno" in celostno predstaviti postopek, ki ga mora stranka opraviti. Pri tem gre predvsem za predstavitev postopka s praktičnega stališča in orientirano na stranko. Vse dodatne podrobnosti lahko najdemo po povezavah na posebne strani. Odlika točke VEM je tudi v tem, da stranka preprosto sledi korakom bodisi naprej bodisi nazaj po postopku.

Postopke skušamo predstaviti na zelo splošen in poenoten način za različne vrste dejavnosti. Tako verjamemo, da z navodilom pokrijemo opis večine možnosti v postopku. Dodatno, v kolikor obstajajo kakšne izjeme, na te v opisu posebej opozorimo.

Trenutne točke VEM na spletnih straneh URSJV

Pridobivanje dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti oziroma za uporabo virov sevanja

Pridobivanje dovoljenj za ionizacijske javljalnike požara