Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLAŠČENI IZVEDENCI ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Jedrski in sevalni objekti

 

Posamezna vprašanja sevalne in jedrske varnosti

 

 Področje Pooblaščeni izvedenci
1.Celovito obvladovanje varnosti, človeški faktor in varnostna kulturaAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON
2.Obratovalna varnost, obratovalne izkušnje, analiza dogodkovAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IJS, NUCCON
3.Zagotovitev kakovostiAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IEE, IJS, IMK, IVNUCCON, , SIPRO, ZVD
4.Načrt ukrepov ob izrednem dogodkuAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON,
5.Izobraževanje in usposabljanjeAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IJS, IMK, IVNUCCON, ZVD
6.Programi in postopkiAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, IMK, NUCCON,
7.Umestitev objekta v prostorAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, , SIPRO, ZVD
8.Varstvo pred sevanjiAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, , ZVD
9.Fizična zaščitaEIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, IBE, IJS, NUCCON, SIPRO
10.Vzdrževanje in preizkušanjeAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IJS, IMK, IMT, IVNUCCON, SIPRO
11.Jedrsko gorivoAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IJS, NUCCON
12.Gradbene in strojne konstrukcijeEIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, Fstroj., IBE, IJS, IMKIVNUCCON, SIPRO
13.Tekočinski sistemiAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IJS, IMKNUCCON
14.Električni sistemiAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IEE, IJSNUCCON, SIPRO
15.Regulacija in instrumentacijaAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IEE, IJS, NUCCON, SIPRO
16.Računalniški sistemi in informatikaAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, SIPRO
17.Kemija primarnega krogaEIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, IJS
18.Protipožarni sistemiAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, SIPRO
19.

Ostale specialne dejavnosti*

EIMV: glej izvleček pooblastila
EKONERG: glej izvleček pooblastila
FE: glej izvleček pooblastila
Fstroj.: glej izvleček pooblastila
IBE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila
IMK: glej izvleček pooblastila
IV: glej izvleček pooblastila
SIPRO: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila

 

 *Zaradi obširnosti besedila specialne dejavnosti v teh tabelah niso navedene, ampak so na voljo povezave na pooblastila, kjer so navedene specialne dejavnosti posameznega pooblaščenega izvedenca.

Varnostna poročila in druga dokumentacija v zvezi z jedrsko in sevalno varnostjo

 

 PodročjePooblaščeni izvedenci
20.Reaktorska fizikaAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FER, IJSNUCCON
21.Projektne nezgodeAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON
22.Težke nezgodeAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON
23.Verjetnostne varnostne analize in analize zanesljivosti sistemovAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON
24.Ogroženost objekta zaradi zunanjih dogodkov in vplivovAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON
25.Protipotresna varnostAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS
26.Trdnostne analizeAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, Fstroj., IBE, IJS, IMK
27.MaterialiEIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, Fstroj., IBE, IJS, IMK, IMT, IV, SIPRO
28.Protipožarna varnostAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, SIPRO
29.Vplivi na okolje in ljudiAPoSS, EIMV, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, , ZVD
30.Obdobni varnostni pregledAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, IMK, NUCCON
31.Tehnične specifikacijeAPoSS, EIMV, EKONERG, ENC.AT, ENC.HR, FE, FER, IBE, IJS, NUCCON, SIPRO
32.

Ostale specialne dejavnosti

EIMV: glej izvleček pooblastila
FE: glej izvleček pooblastila
IBE: glej izvleček pooblastila
IEE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila
IMK: glej izvleček pooblastila
IMT: glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila

 

Odlagališča radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva

 

Posamezna vprašanja sevalne in jedrske varnosti

 

 Področje Pooblaščeni izvedenci
1.Celovito obvladovanje varnosti, človeški faktor in varnostna kulturaAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO
2.Obratovalna varnost, obratovalne izkušnje, analiza dogodkovAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO
3.Zagotovitev kakovostiAPoSS,EIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IEE, IJS,IMK,INKO, IV, ,SIPRO,ZVD
4.Načrt ukrepov ob izrednem dogodkuAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZVD
5.Izobraževanje in usposabljanjeAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IJS,IMK,INKO, IV, ZVD
6.Programi in postopkiAPoSS,EIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,IMK,INKO,,ZVD
7.Umestitev objekta v prostorAPoSS,EIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,SIPRO,ZVD
8.Varstvo pred sevanjiAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZVD
9.Fizična zaščitaEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO,SIPRO
10.Poročilo o vplivih na okoljeEIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG, ZVD
11/12.Ocena lastnosti odlagališčaEIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG, ZVD
13.Vzdrževanje objekta po zaprtjuEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,IMK,INKO, IV
14.Družbena sprejemljivostAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IJS,INKO,
19.

Ostale specialne dejavnosti

EIMV:glej izvleček pooblastila
IBE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila
IMK: glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
SIPRO: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila

 

 

Varnostna poročila in druga dokumentacija v zvezi z jedrsko in sevalno varnostjo

 

 PodročjePooblaščeni izvedenci
20.Izbor lokacijeAPoSS,EIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,SIPRO,ZAG
21.GeologijaEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IJS,INKO,ZAG
22.SeizmotektonikaEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IJS,INKO,ZAG
23.HidrogeologijaEIMV, ENC.AT,ENC.HR,IEE, IJS,INKO,ZAG
24.Varnostna analiza in kriteriji sprejemljivostiAPoSS,EIMV,EKONERG,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,SIPRO,ZAG, ZVD
25.Inženirske bariereAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG
26.Migracija radionuklidov v geosferiAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG, ZVD
27.Migracija radionuklidov v biosferiAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG, ZVD
28.Analize kritičnosti, če gre za izrabljeno jedrsko gorivoAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IJS,INKO,
29.Arhiviranje podatkovEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO,ZAG, ZVD
30.Monitoring naravnih pojavov in monitoring po zaprtjuEIMV,ENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO,, ZVD
31.Kriteriji sprejemljivosti za odlaganjeAPoSS,EIMV,ENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,,ZAG
32.

Ostale specialne dejavnosti

EIMV:glej izvleček pooblastila
IBE:glej izvleček pooblastila
IEE:glej izvleček pooblastila
IJS:glej izvleček pooblastila
IMK:glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
ZVD:glej izvleček pooblastila

 

Rudarska dela pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

 

Posamezna vprašanja sevalne in jedrske varnosti

 

 Področje Pooblaščeni izvedenci
1.Celovito obvladovanje varnosti, človeški faktor in varnostna kulturaENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO
2.Obratovalna varnost, obratovalne izkušnje, analiza dogodkovENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO
3.Zagotovitev kakovostiENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IEE, IJS,IMK,INKO, IV, ZVD
4.Načrt ukrepov ob izrednem dogodkuENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,ZVD
5.Izobraževanje in usposabljanjeENC.AT,ENC.HR,FER,IJS,IMK,INKO, IV, ZVD
6.Programi in postopkiENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,IMK,INKO,ZVD
7.Umestitev objekta v prostorENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,ZVD
8.Varstvo pred sevanjiENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,ZVD
9.Fizična zaščitaENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO
10.Raziskovanje jedrskih mineralnih surovinENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO
11.Priprava, odpiranje, odkopavanje jedrskih mineralnih surovinENC.AT,ENC.HR,INKO
12.Izgradnje podzemnih prostorov za izkoriščanje jedrskih mineralnih surovinENC.AT,ENC.HR,INKO
13.Vzdrževanje objekta po zaprtjuENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,IMK,INKO, IV
14.Družbena sprejemljivostENC.AT,ENC.HR,FER,IJS,INKO
19.

Ostale specialne dejavnosti

IBE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila
IMK: glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila

 

 

Varnostna poročila in druga dokumentacija v zvezi z jedrsko in sevalno varnostjo

 

 PodročjePooblaščeni izvedenci
20.Izbor lokacijeENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO
21.GeologijaENC.AT,ENC.HR,IJS,INKO
22.SeizmotektonikaENC.AT,ENC.HR,IJS,INKO
23.HidrogeologijaENC.AT,ENC.HR,IEE, IJS,INKO
24.HidrologijaENC.AT,ENC.HR,IBE,IEE, IJS,INKO
25.Stabilnostne analizeENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO
26.Migracija radionuklidov v geosferiENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,ZVD
27.Migracija radionuklidov v biosferiENC.AT,ENC.HR,FER,IBE,IJS,INKO,ZVD
28.Emanacija radonaENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO, ZVD
29.Arhiviranje podatkovENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO
30.Monitoring naravnih pojavov in monitoring po zaprtjuENC.AT,ENC.HR,IBE,IJS,INKO,ZVD
32.

Ostale specialne dejavnosti

IBE:glej izvleček pooblastila
IEE:glej izvleček pooblastila
IJS:glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
ZVD:glej izvleček pooblastila

 

 

Odlagališča hidrometalurške in rudarske jalovine

 Posamezna vprašanja sevalne in jedrske varnosti

 

 Področje Pooblaščeni izvedenci
1.Celovito obvladovanje varnosti, človeški faktor in varnostna kulturaENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO
2.Obratovalna varnost, obratovalne izkušnje, analiza dogodkovENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO
3.Zagotovitev kakovostiENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IEE, IJS, IMK, INKO, IV, ZVD
4.Načrt ukrepov ob izrednem dogodkuENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZVD
5.Izobraževanje in usposabljanjeENC.AT, ENC.HR, FER, IJS, IMK, INKO, IV, ZVD
6.Programi in postopkiENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, IMK, INKO, ZVD
7.Umestitev objekta v prostorENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZVD
8.Varstvo pred sevanjiENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZVD
9.Fizična zaščitaENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, INKO
10.Poročilo o vplivih na okoljeENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG, ZVD
11/12.Ocena lastnosti odlagališčaENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG, ZVD
13.Vzdrževanje objekta po zaprtjuENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, IMK, INKO, IV, ZVD
14.Družbena sprejemljivostENC.AT, ENC.HR, FER, IJS, INKO
19.

Ostale specialne dejavnosti

IBE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila
IMK: glej izvleček pooblastila
IV: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila

 

 

Varnostna poročila in druga dokumentacija v zvezi z jedrsko in sevalno varnostjo

 

 PodročjePooblaščeni izvedenci
20.Izbor lokacijeENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG
21.GeologijaENC.AT, ENC.HR, IJS, INKO, ZAG
22.SeizmotektonikaENC.AT, ENC.HR, IJS, INKO, ZAG
23.HidrogeologijaENC.AT, ENC.HR, IEE, IJS, INKO, ZAG
24.HidrologijaENC.AT, ENC.HR, IBE, IEE, IJS, INKO, ZAG
25.Stabilnostne analizeENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, INKO, ZAG
26.Migracija radionuklidov v geosferiENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG, ZVD
27.Migracija radionuklidov v biosferiENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG, ZVD
28.Emanacija radonaENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, INKO, ZVD
29.Arhiviranje podatkovENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, INKO, ZAG
30.Monitoring naravnih pojavov in monitoring po zaprtjuENC.AT, ENC.HR, IBE, IJS, INKO, ZVD
31.Kriteriji sprejemljivosti za odlaganjeENC.AT, ENC.HR, FER, IBE, IJS, INKO, ZAG
32.

Ostale specialne dejavnosti

IBE: glej izvleček pooblastila
IEE: glej izvleček pooblastila
IJS: glej izvleček pooblastila

IV: glej izvleček pooblastila
ZVD: glej izvleček pooblastila