Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLAŠČENI IZVAJALCI MERITEV RADIOAKTIVNOSTI

Pooblaščeni izvajalec meritev radioaktivnosti je od URSJV pooblaščena pravna oseba, ki ima zahtevano znanje, opremo in pisne postopke za izvajanje meritev radioaktivnosti.

 

Seznam organizacij s pooblastilom

I. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1000 Ljubljana
1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- monitoring radioaktivnosti v okolju
- obratovalni monitoring
- izredni monitoring

 

2. PODROČJE MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve okolja
- meritve emisij

 

3.OBSEG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- aerosoli v zraku
- zemlja/tla
- padavine in suhi radioaktivni used
- površinske vode in sedimenti
- pitne vode
- živila
- krma
- bioindikatorji in posamezni izdelki
- zunanje sevanje (doza in hitrost doze)
- meritve kontaminacije
- meritve koncentracije radona in potomcev

 

4.VRSTE MERITEV:
- visokoločljivostna spektrometrija gama
- meritve beta sevalcev (Sr-90/89)-radiokemična metoda
- meritve koncentracije radona z oglenimi absorberji
- meritve koncentracije radona in radonovih potomcev
- meritve koncentracije radona z detektorji sledi
- merjenje doz s TL dozimetri
- merjenje hitrosti doz
- merjenje površinske kontaminacije

 


II. Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- monitoring radioaktivnosti v okolju
- obratovalni monitoring
- izredni monitoring

 

2. PODROČJE MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve okolja
- meritve emisij

 

3. OBSEG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- zunanje sevanje
- zemljišče
- aerosoli
- padavine in suhi used
- površinske, podzemne in talne vode
- pitne vode
- sedimenti, biota
- živila in krma
- biološki vzorci
- plinasti in tekoči izpusti iz jedrskih in sevalnih objektov

 

4. VRSTE MERITEV:
- meritve radionuklidov v trdnih in tekočih vzorcih s spektrometrijo gama (laboratorij na odseku F-2)
- meritve radionuklidov plinastih vzorcev s spektrometrijo gama (laboratorij na odseku F-2)
- neposredne meritve površinske kontaminacije tal s spektrometrijo gama v okolju (laboratorij na odseku F-2)
- meritve doz s termoluminiscenčnimi dozimetri (laboratorij na odseku F-2)
- meritve hitrosti doz beta in gama s prenosnimi merilniki (laboratorij na odseku F-2)
- meritve površinske kontaminacije s sevalci alfa, beta in gama s prenosnim merilnikom (laboratorij na odseku F-2)
- meritve hitrosti nevtronske doze s prenosnim merilnikom (laboratorij SVPIS)
- meritve nevtronske doze s prenosnim merilnikom (laboratorij SVPIS)
- meritve skupne aktivnosti alfa v uparjenih tekočih vzorcih s pretočnim proporcionalnim števcem (laboratorij na odseku O-2)
- meritve skupne aktivnosti beta v uparjenih tekočih vzorcih s pretočnim proporcionalnim števcem (laboratorij na odseku O-2)
- meritve sevalcev alfa z radiokemično analizo in spektrometrijo alfa: izotopi urana, torija, radija in polonija (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 238U in 232Th v tekočih vzorcih z radiokemično nevtronsko aktivacijsko analizo (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 238U in 232Th v tekočih vzorcih z induktivno sklopljeno plazmo-masno spektrometrijo (ICP-MS) (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 210Pb z radiokemično analizo in štetjem beta (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 3H v tekočih in plinastih vzorcih z izotopskim obogatenjem in štetjem beta (laboratorij na odseku F-2)
- meritve 137Cs v morski vodi z radiokemijsko analizo in spektrometrijo gama (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 89/90Sr z radiokemično analizo in štetjem beta (laboratorij na odseku O-2)
- meritve 14C v plinastih izpustih z radiokemično analizo in štetjem beta (laboratorij na odseku O-2)
- 3H v tekočih in plinastih vzorcih z izotopskim obogatenjem in štetjem beta (laboratorij na odseku O-2)

- laboratorijske in terenske meritve zračnih filtrov, zemlje in brisov s spektrometrijo gama (laboratorij SVPIS in ELME)

- meritve in-situ s spektrometrijo gama (laboratorij SVPIS in ELME)

- meritve skupne aktivnosti sevalcev alfa in beta v vodah s tekočinsko spektrometrijo LSC (laboratorij na odseku F-2)

- meritve 226Ra in 228Ra v vodah s tekočinsko spektrometrijo LSC (laboratorij na odseku F-2)

- meritve aktinidov v vzorcih brisov in filtrov (laboratorij na odseku O-2)

- meritve aktinidov v humanih vzorcih (laboratorij na odseku O-2)

- meritve 228Ra z radiokemijsko analizo, spektrometrijo gama in štetjem beta (laboratorij na odseku O-2)

- določanje elementne sestave v vzorcih iz okolja s ko-INAA (laboratorij na odseku O-2)

 


III. Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- obratovalni monitoring
- izredni monitoring

 

2. PODROČJE MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve emisij

 

3. OBSEG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve plinskih efluentov,
- meritve tekočinskih efluentov,
- meritve filtrov in vzorcev iz tehnoloških kanalov

 

4. VRSTE MERITEV:
- meritve žlahtnih plinov v pretočni celici s kontinuirnim vzorčevanjem z analizo sevalcev gama,
- meritev jodnih filtrov z analizo sevalcev gama,
- meritev filtrov iz steklenih vlaken z analizo sevalcev gama,
- meritev filtrov iz steklenih vlaken z analizo skupne aktivnosti alfa,
- meritev tekočinskih vzorcev iz odprtih tehnoloških kanalov odpadne vode,
- meritev tekočinskih efluentov s spektroskopijo gama,
- meritve skupne alfa aktivnosti tekočinskih efluentov,
- meritve 3H v tekočinskih vzorcih

 

 

IV. ERICo Velenje, Inštitut za radiološke raziskave d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje
1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- obratovalni monitoring
- izredni monitoring

 

2. PODROČJE MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve okolja
- meritve emisij

 

3. OBSEG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- aerosoli v zraku
- zemlja/tla
- padavine in suhi radioaktivni used
- površinske vode in sedimenti
- pitne vode
- živila
- krma
- bioindikatorji in posamezni izdelki
- odpadne vode

 

4. VRSTE MERITEV:
- meritve 238U in 232Th z induktivno sklopljeno plazemsko spektrometrijo za masnospektrometrično detekcijo

 

 

V. Institut Rudjer Bošković, Bijenička 54, 10001 Zagreb, Hrvaška
1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- monitoring radioaktivnosti v okolju
- obratovalni monitoring
- izredni monitoring

 

2. PODROČJE MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve okolja
- meritve emisij

 

3. OBSEG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- aerosoli v zraku
- zemlja/tla
- padavine in suhi radioaktivni used
- površinske vode in sedimenti
- pitne vode
- živila
- krma
- bioindikatorji in posamezni izdelki
- tekočinski izpusti
- plinski izpusti

 

4. VRSTE MERITEV:
- visokoločljivostna spektrometrija gama
- meritve beta sevalcev (89/90Sr) - radiokemična metoda
- meritve 55Fe
- meritve 3H
- meritve 14C

 

 

VI. lnstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb, Hrvaška

1. VRSTA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- monitoring radioaktivnosti okolja, obratovalni monitoring, izredni monitoring

 

2. PODROČJE IN OBSEG IZVAJANJA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI:
- meritve emisij in okolja z naslednjimi metodami:

  • določitev koncentracije gama sevalcev z visokoločljivostno spektrometrijo gama v vzorcih zraka, padavin, površinskih in pitnih vod, zemlje, hrane in krme
  • določitev koncentracije 90Sr z radiokemično metodo v vzorcih padavin, površinskih in pitnih vod, hrane in krme