Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMOČ STRANKAM

Upravni postopki

URSJV je pristojna za vodenje in odločanje v različni upravnih postopkih s področja sevalne in jedrske varnosti.

Oglejte si vodnik po postopkih in storitvah, kjer najdete vse podrobnosti o vlogah, potrebni dokumentaciji, pravnih podlagah, upravni taksi in statistiki. Za prihranek vašega časa in enostavnejši postopek smo pripravili tudi neobvezne vzorčne vloge.

[več...]

Upravne takse

Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07) s 1. septembrom 2008 ukinjamožnost plačevanja upravnih taks z upravnimi kolki. Razlog za ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačilo upravne takse je vzpodbuditi uporabo zakonsko že določenih sodobnih načinov plačila upravnih taks.

[več...]

Točke VEM

Da bi stranke lažje razumele celoten postopek, smo na URSJV zanje pripravili ti. točke VEM - Vse na Enem Mestu. Vabljeni k ogledu različnih postopkov. [več]

Knjiga pripomb in pohval

Svoje delo izboljšujemo tudi tako, da ves čas spremljamo, kako naše delo ocenjujejo stranke ter poskušamo odpraviti napake, na katere nas opozorijo.

Zato so dobrodošli vsi predlogi, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale. Le-te lahko stranke podajo pisno, ustno, po elektronski pošti ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval, ki se nahaja v glavni pisarni v 2. nadstropju (Naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana).

Merjenje zadovoljstva strank

URSJV si prizadeva za kakovostno delovanje in transparentno komuniciranje s strankami.

 

V skladu z navodili MJU URSJV mesečno meri zadovoljstvo svojih strank. V ta namen vsem odločbam in sklepom, ki so izdani na zahtevo stranke, in s katerimi se postopek zaključi, prilaga vprašalnike s pisemsko ovojnico za vrnitev.

 

URSJV vabi vse stranke, da ocenijo in izrazijo svoje mnenje glede dela URSJV ter s tem pomagajo, da se kakovost dela še izboljša. Izpolnjen vprašalnik lahko stranke vrnejo po pošti na naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana. Pri izpolnjevanju vprašalnika je strankam zagotovljena popolna anonimnost.

 

>> Rezultati ocenjevanja strank

 

>> Kaj stranke menijo o nas

 

Seznam uradnih oseb za vodenje postopkov

Seznam uradnih oseb na URSJV pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov.

[več...]

Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost

Pooblaščeni izvedenec za sevalno in jedrsko varnost je od URSJV pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki ima zahtevano znanje in je usposobljena za ocenjevanje jedrske varnosti jedrskih objektov, sevalne varnosti sevalnih objektov in varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji.

URSJV vodi tudi evidenco pooblaščenih izvedencev, za stranke pa smo pripravili pregledno tabelo izvedencev po področjih in za različne objekte oziroma dela.

Pooblaščeni izvedenci za varstvo pred sevanji

Pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji je od Uprave RS za varstvo pred sevanji (URSVS) pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki ima zahtevano znanje in je usposobljena za izvajanje fizikalnih, tehničnih oziroma radiološko kemijskih testov, potrebnih za ocenjevanje doz, ter za svetovanje pri ukrepih varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji.

Evidenco pooblaščenih izvedencev vodi URSVS. Objavljena je na njihovih spletnih straneh.

Pooblaščeni izvajalci meritev radioaktivnosti pošiljk

Pooblaščeni izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk je od URSJV pooblaščena pravna oseba, ki ima zahtevano znanje, opremo in pisne postopke  za izvajanje meritev pošiljk.
URSJV vodi tudi evidenco pooblaščenih izvajalcev, za stranke pa smo pripravili pregledno tabelo.

[več]

Pooblaščeni izvajalci meritev radioaktivnosti