Skoči na vsebino

NAVODILA ZA PRIJAVO

PRIJAVA NA DOGODKE V PROGRAMU TEHNIČNE POMOČI IN SODELOVANJA 

 

Prijava na usposabljanje, ki ga IAEA organizira v programu tehnične pomoči in sodelovanja (nacionalni, regionalni in medregionalni projekti) poteka v e-obliki preko sistema InTouch.

  

Če še niste registrirani uporabnik sistem InTouch, je najprej potrebna vaša registracija. V ta namen kliknite na korak 1 'Register'. Po oddaji registracije boste od IAEA prejeli sporočilo z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki si ju morate zapomniti.

 

Po prejemu uporabniškega imena in gesla kliknite na korak 2 'Profile' in izdelajte osebni profil.

 

Nato pri koraku 3 izberite ustrezno aktivnost, kliknite nanjo in izpolnite obrazec za: štipendijo, znanstveni obisk, sestanek, tečaj ali ekspertsko nalogo.

 

Izpolnjen obrazec pošljite kontaktni osebi na IAEA oz. na URSJV. Kontaktna oseba na URSJV bo obrazec pregledala, direktor URSJV pa ga bo odobril. Kontaktna oseba bo nato obrazec odposlala na IAEA.  

 

Podrobna navodila so na voljo na spletnem naslovu: http://intouch.iaea.org.

 

Opozorilo glede prijav na aktivnosti IAEA.


V primeru tehničnih okvar sistema InTouch ali odsotnosti kontaktne osebe na URSJV, je možna prijava z izpolnjenim obrazcem v papirni obliki. Obrazec lahko pošljete po pošti, faksu ali elektronsko.

 

POMEMBNO:

Udeležba na dogodkih, ki so navedeni zgoraj, je brezplačna. To pomeni, da vse stroške (stroški potovanja, bivanje, dnevnice) krije IAEA. Če gre za posamezen ali skupinski znanstveni obisk, pa IAEA po usposabljanju izstavi račun v višini petih odstotkov od celotne vrednosti usposabljanja, ki ga krije organizacija, ki svojega zaposlenega napoti na takšno usposabljanje.

 

PRIJAVA NA DRUGE DOGODKE IAEA 

 

Prijave na aktivnosti (konferenca, simpozij, tehnični sestanek), ki se izvajajo v okviru drugih programov IAEA, potekajo na standarden način. z izpolnjenim obrazcem v papirni obliki. Obrazec lahko pošljete po pošti, faksu ali elektronsko.

 

Potrditev URSJV

 

Kontaktna oseba na URSJV potrdi oz. zavrne prijavo kandidata v sistemu InTouch. Kontaktna oseba na IAEA je po opravljeni potrditvi avtomatično obveščena.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVO

Za prijavo na regionalni tečaj (regional training course), delavnico (regional workshop) in regionalni sestanek (regional meeting) potrebujete:
- izpolnjen obrazec,
- zdravniško potrdilo v angleškem jeziku ali žig in podpis zdravnika na obrazcu (samo za regionalne tečaje),
- potrdilo o znanju angleškega jezika (samo za regionalne tečaje; če potrdila nimate, obrazec podpiše kontaktna oseba za tehnično sodelovanje na URSJV).


Za prijavo na mednarodno konferenco in simpozij potrebujete: 
- izpolnjen obrazec (obrazec je objavljen na spletu za vsako konferenco oz. simpozij posebej),
- izpolnjen obrazec za prijavo referata,
- izpolnjen obrazec za prošnjo za finančno podporo MAAE. Prošnja za finančno podporo je možna samo v primeru aktivne udeležbe.


Za prijavo na tehnični sestanek potrebujete:
- izpolnjen obrazec,
- izpolnjen obrazec za prijavo predstavitve oz. referata,
- izpolnjen obrazec za prošnjo za finančno podporo. Prošnja za finančno podporo je možna samo v primeru aktivne udeležbe.

 

POMEMBNO:

Prijave na dogodke, ki jih organizira IAEA, pošilja Uprava RS za jedrsko varnost. Prijavo je potrebno poslati do roka, ki ga določi URSJV, izjemoma pa do roka, ki ga določi IAEA. Za prijavo na kateri koli dogodek je potrebno, poleg spodaj navedenih dokumentov, poslati tudi pisno dovoljenje oziroma prijavni dopis direktorja vaše ustanove ali vodje vaše organizacijske enote. Prijave pošljite po pošti, faksu ali e-pošti.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Laura Kristančič Dešman, tel.: +386 1 472 11 27, e-pošta: laura.kristancic-desman(at)gov.si.