Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILA ZA PRIJAVO

PRIJAVA NA DOGODKE V PROGRAMU TEHNIČNE POMOČI IN SODELOVANJA 

 

Prijave na usposabljanje, ki ga IAEA organizira v programu tehnične pomoči in sodelovanja (nacionalni, regionalni in medregionalni projekti), potekajo v e-obliki preko sistema InTouch+.

 

Podrobna navodila so na voljo na spletnem naslovu: https://intouchplus.iaea.org.

 

Navodila za prijavo v sistemu TALEO.

 

Če prijava v sistemu InTouch+ ni možna, se le-ta izvede s prijavnim obrazcem po e-pošti.

 

Kandidat izpolni ustrezen obrazec. Obrazec podpišejo kontaktna točka regionalnega projekta (Project Counterpart), direktor URSJV in kontaktna oseba za sodelovanje v programu tehničnega sodelovanja in pomoči URSJV (National Liaison Officer - NLO), ki obrazec nato pošlje na IAEA.

 

Obrazec za sestanek/delavnico (docx)

 

Obrazec za tečaj (docx)

  

 

POMEMBNO:

Vse stroške udeležbe (potovanje, bivanje, dnevnice) na aktivnostih v okviru programa tehničnega sodelovanja in pomoči krije IAEA. Če gre za posamezen ali skupinski znanstveni obisk, pa IAEA po usposabljanju izstavi račun v višini petih odstotkov od celotne vrednosti usposabljanja, ki ga krije organizacija, ki svojega zaposlenega napoti na takšno usposabljanje.

 

 

PRIJAVA NA DRUGE DOGODKE IAEA 

 

Prijave na aktivnosti (konferenca, simpozij, tehnični sestanek), ki se izvajajo v okviru drugih programov IAEA, potekajo na standarden način. z izpolnjenim obrazcem v papirni obliki. Obrazec lahko pošljete po pošti, faksu ali elektronsko.

 

Potrditev URSJV

 

Kontaktna oseba na URSJV potrdi oz. zavrne prijavo kandidata v sistemu InTouch. Kontaktna oseba na IAEA je po opravljeni potrditvi avtomatično obveščena.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Za prijavo na regionalni tečaj (regional training course), delavnico (regional workshop) in regionalni sestanek (regional meeting) potrebujete:
- izpolnjen obrazec,
- zdravniško potrdilo v angleškem jeziku ali žig in podpis zdravnika na obrazcu (samo za regionalne tečaje),
- potrdilo o znanju angleškega jezika (samo za regionalne tečaje; če potrdila nimate, obrazec podpiše kontaktna oseba za tehnično sodelovanje na URSJV).


Za prijavo na mednarodno konferenco in simpozij potrebujete: 
- izpolnjen obrazec (obrazec je objavljen na spletu za vsako konferenco oz. simpozij posebej),
- izpolnjen obrazec za prijavo referata,
- izpolnjen obrazec za prošnjo za finančno podporo MAAE. Prošnja za finančno podporo je možna samo v primeru aktivne udeležbe.


Za prijavo na tehnični sestanek potrebujete:
- izpolnjen obrazec,
- izpolnjen obrazec za prijavo predstavitve oz. referata,
- izpolnjen obrazec za prošnjo za finančno podporo. Prošnja za finančno podporo je možna samo v primeru aktivne udeležbe.

 

POMEMBNO:

Prijave na dogodke, ki jih organizira IAEA, pošilja Uprava RS za jedrsko varnost. Prijavo je potrebno poslati do roka, ki ga določi URSJV, izjemoma pa do roka, ki ga določi IAEA. Za prijavo na kateri koli dogodek je potrebno, poleg spodaj navedenih dokumentov, poslati tudi pisno dovoljenje oziroma prijavni dopis direktorja vaše ustanove ali vodje vaše organizacijske enote. Prijave pošljite po pošti, faksu ali e-pošti.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Laura Kristančič Dešman, tel.: +386 1 472 11 27, e-pošta: laura.kristancic-desman(at)gov.si.

 

POROČILO O USPOSABLJANJU:

Vsak udeleženec dogodkov IAEA mora v dveh tednih po opravljeni službeni poti na URSJV poslati poročilo o usposabljanju oz. udeležbi. Poročilo naj vsebuje naslov dogodka, čas trajanja dogodka, opis dogodka ter predvsem rubriko "Komentar/priporočilo". V tej rubriki naj udeleženec kratko in jedrnato napiše, kaj bi bilo smiselno v Sloveniji spremeniti/izboljšati na podlagi naukov iz tega srečanja. Udeleženec lahko poročilo pošlje v priloženi predlogi na elektronski naslov laura.kristancic-desman(at)gov.si. Poročilo naj bo dolgo eno stran. Poročila bodo objavljena na naši spletni strani.

 

Obrazec Poročilo o usposabljanju (docx)