Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Sprejeta nova Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5)


Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili Uredbo o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov, ki jo je sprejela  Vlada Republike Slovenije in je...

Slovenija uspešno predstavila izpolnjevanje obveznosti po konvenciji o ravnanju z RAO


Na šesti redni pregledovalni konferenci po Skupni konvenciji o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ki poteka od 21. maja do 1. junija 2018 na Dunaju, je slovenska delegacija uspešno predstavila...

Slovenija je prejela opomin o programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki


Evropska komisija je poslala Republiki Sloveniji opomin glede spoštovanja Direktive Sveta 2011/70/Euratom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.   Komisija uvodoma ugotavlja, da so slovenski...

Pregled nadzora staranja jedrskih elektrarn v Evropi


Med 14. in 18. majem je v Luksemburgu potekal zaključni sestanek vseh držav, vključenih v mehanizem strokovnih pregledov varnosti jedrskih elektrarn. Evropska direktiva o jedrski varnosti 2014/87/EURATOM iz leta 2014 je prepoznala...

Slovenija je gostila mednarodno delavnico o sistemu za izmenjavo informacij na področju pripravljenosti na izredne dogodke


Prejšnji teden, od 14. do 18. maja 2018, je v organizaciji Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) potekala mednarodna delavnica o uporabi sistema za izmenjavo informacij na...

Jedrske novice za tujino - maj 2018


Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je objavila 18. izdajo jedrskih novic za tujino: News from Nuclear Slovenia.

Sestanek upravnih organov Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije v Budimpešti


3. in 4. maja je madžarska uprava za jedrsko varnost v Budimpešti gostila redni letni sestanek v okviru bilateralnih sporazumov med Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo na področju jedrske varnosti – t.i. kvadrilaterala. Glavni...

ARHIV