Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MERITVE RUTENIJA 106 V SLOVENIJI

V zadnjem četrtletju leta 2017 je bilo narejenih več meritev radioaktivnega izotopa Ru-106, o katerih je URSJV poročala oktobra 2017, ko so rutenij zaznali v več evropskih državah.

 

Ru-106 je zaznan v vzorcih zraka, padavin in v vodi na merilnih mestih v sklopu programa monitoringa življenjskega okolja RS in obratovalnega monitoringa NE Krško. Razpolovna doba tega izotopa je okoli enega leta, tako da bo še nekaj časa možno zaznati njegove sledi v okolju. Tudi v letu 2018 pričakujemo, da bodo meritve pokazale prisotnost Ru-106, verjetno v vzorcih zemlje. V priloženi datoteki je pregled vseh meritev okoljskih vzorcev v letu 2017, v katerih je zaznan Ru-106.

 

Na podlagi rezultatov meritev je ocenjen tudi vpliv izmerjenega rutenija na prebivalstvo. Ta je zanemarljiv in bistveno manjši od naravnega sevanja, kateremu smo vsi neprekinjeno izpostavljeni.

 

URSJV redno izvaja program preverjanja prisotnosti različnih radioaktivnih snovi na območju Slovenije in bo v primeru novih ugotovitev o tem sproti obveščala javnost.