Skoči na vsebino

NACIONALNA POROČILA

Uprava RS za jedrsko varnost skrbi za izvajanje konvencije o jedrski varnosti in skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki. V skladu z določbami omenjenih konvencij mora vsaka pogodbenica pripraviti nacionalno poročilo, ki ga predloži na pregledovalnem sestanku pogodbenic. Nacionalna poročila pripravljena za posamezen pregledovalni sestanek so bila potrjena s strani Vlade RS.
 

 

Poročila Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti skladno z 9. členom te direktive
(Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov)

 

Poročila Evropski komisiji po direktivi o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki skladno s 14. členom te direktive
(Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki)

 

Poročila Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti 2014/87/EURATOM o strokovnih pregledih (Topical Peer Reviews - TPR)

 

Poročila Slovenije po Fukushimi:

Konvencija o jedrski varnosti:    

 

 
Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki:    

         [več o konvenciji na strani IAEA]