Skoči na vsebino

NACIONALNA POROČILA

Uprava RS za jedrsko varnost skrbi za izvajanje konvencije o jedrski varnosti in skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

V skladu z določbami omenjenih konvencij mora vsaka pogodbenica pripraviti nacionalno poročilo, ki ga predloži na pregledovalnem sestanku pogodbenic. Nacionalna poročila pripravljena za posamezen pregledovalni sestanek so bila potrjena s strani Vlade RS.

 

Poročila Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti skladno z 9. členom te direktive
(Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov)

 

Poročila Evropski komisiji po direktivi o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki skladno s 14. členom te direktive
(Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki)

 

 

Poročila Slovenije po Fukushimi:

Konvencija o jedrski varnosti:

 

Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki:  
  •  šesti pregledovalni sestanek 21. 5. - 1. 6. 2018

         [več o konvenciji na strani IAEA]