Skoči na vsebino

NOVICA

Redni sestanek URSJV in NEK o jedrski varnosti

12. aprila 2019 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Tokrat je bil sestanek v Krškem in je bil namenjen pregledu pomembnih aktivnosti v zvezi z obratovanjem elektrarne v preteklem obdobju, potekom projekta nadgradnje varnosti, drugimi spremembami v elektrarni, načrti za remont, ki bo jeseni 2019 in seznanjanjem z novostmi na obeh straneh.

Tovrstni sestanki, ki jih izmenično gostita URSJV in NEK, so namenjeni medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih temah, kot so izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, načrtovane spremembe in izboljšave v NEK, izvajanje akcij iz obdobnega pregleda, pregledov mednarodnih misij in na osnovi pregleda programa obvladovanja staranja v NEK, o obsegu in načrtih za prihajajoči remont  in o drugih tekočih zadevah.
 
NEK je v obdobju med zadnjima sestankoma obratovala varno, brez zaustavitev. Sanacijo zloma notranjega dela polnilne črpalke so v NEK opravili brez zaustavitve elektrarne. Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s programom nadgradnje varnosti. Najbolj obsežna dela potekajo na gradnji zaščitne stavbe za dodatne sisteme hlajenja reaktorja v sili, prav tako pa se aktivno pripravlja projekt suhega skladiščenja izrabljenega goriva.
 
Naslednji sestanek vodstev URSJV in NEK bo jeseni 2019 v Ljubljani.