Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Krepitev inšpekcijskih zmogljivosti na področju jedrske varnosti

Inšpekcija Uprave RS za jedrsko varnost je predlagala in razvila mednarodni regionalni projekt z naslovom »RER9152 Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety«

Inšpektorji Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) aktivno sodelujejo v mednarodnih organizacijah, kot je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) ali Agencija za jedrsko energijo (OECD NEA) ter s tem stalno izmenjujejo informacije o dobrih inšpekcijskih praksah, obenem pa tudi prispevajo k oblikovanju programov mednarodnih institucij.


MAAE izvaja dvoletni regionalni projekt »RER9152 Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety«, ki je bil razvit na pobudo inšpekcije URSJV. Cilj serije delavnic, iz navedenega projekta, je izmenjava dobrih praks za vzpostavitev optimalnega inšpekcijskega programa ter izmenjava dobrih praks pri izvajanju inšpekcij iz aktualnih tematik na jedrskem področju.


Doslej so bile izvedene štiri delavnice, ki so pokrile bistvene faze inšpekcijskega procesa: načrtovanje, pripravo in izvedbo inšpekcij, oceno inšpekcijskih najdb ter ukrepanje. Fotografija prikazuje praktični trening inšpektorjev na lokaciji neobratujoče avstrijske elektrarne Zwentendorf.

 

Inšpekcija URSJV je v tednu med 1. in 5. aprilom 2019 sodelovala na usklajevalnem sestanku na sedežu MAAE, kjer je bila potrjena praktična uporabnost dosedanjih rezultatov, na eni strani pri vzpostavitvi učinkovitega inšpekcijskega sistema pri novincih na jedrskem področju, ter na drugi strani uporabnost dobrih praks za izboljšave v članicah z razvitim jedrskim programom, kamor sodi tudi Slovenija. Za leto 2019 so bile pripravljene vsebine dodatnih štirih delavnic, ki bodo obravnavale razvoj in izboljševanje programa inšpekcij, zagotavljanje konsistentnosti in objektivnosti inšpektorjev, metode izvajanja intervjujev in vsebine inšpekcij v fazah gradnje, poskusnega ter komercialnega obratovanja.


Za URSJV bodo praktični rezultati delavnic pripomogli k še nadaljnjemu izboljševanju sicer učinkovitega inšpekcijskega procesa, predvsem za optimizacijo inšpekcijskega plana ter izboljšavo postopkov, kar skupaj z visokim nivojem strokovnosti in izkušenj inšpektorjev prispeva k varnemu delovanju jedrskih objektov.