Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek Strokovnega sveta za jedrsko in sevalno varnost

14. februarja 2019 so se na rednem sestanku sestali člani Strokovnega sveta za jedrsko in sevalno varnost. Tokrat je bilo zasedanje namenjeno pregledu vseh dogajanj na področju sevalne in jedrske varnosti v letu 2018 in januarju 2019 ter pregledu dela Uprave RS za jedrsko varnost od leta 2002 do sedaj. S to predstavitvijo je direktor URSJV, dr. Andrej Stritar, ki je pred upokojitvijo, URSJV pa vodi od leta 2002, želel predstaviti najpomembnejše aktivnosti in dosežke na področju sevalne in jedrske varnosti v Sloveniji v tem obdobju. V nadaljevanju  je direktor URSJV člane Sveta seznanil še o spremembi 155. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki se nanaša na varnostno preverjanje tujih državljanov.
 
Predsednik Sveta, dr. Gregor Omahen, se je zahvalil za predstavitev in angažma direktorja URSJV, dr. Andreja Stritarja, pri čemer so vsi člani Sveta izrazili pozitivna mnenja o številnih dobro izpeljanih dejavnostih in nalogah URSJV.
 
Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost sicer strokovno pomaga ministrstvu, pristojnemu za okolje, in URSJV na področju sevalne in jedrske varnosti, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, varovanja jedrskega blaga, stanja radioaktivnosti okolja, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, intervencijskega ukrepanja ter sanacije posledic izrednih dogodkov in virov sevanja, ki se ne uporabljajo v zdravstvu in veterini.