Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk veleposlanika Nepala na URSJV

18. 12. 2018 sta URSJV obiskala veleposlanik Nepala gospod Prakash Kumar Suvedi in častni konzul Nepala v Ljubljani Aswin Kumar Shrestha. Nepal je postal član Mednarodne agencije za atomsko energijo leta 2008 in se je šele v minulih letih vključil v programe tehnične pomoči, ki jih nudi ta agencija. Med drugim bi radi v svoji državi vzpostavili sodoben zakonodajni in upravni okvir na področju jedrske in sevalne varnosti v skladu z mednarodnimi standardi. Slovenijo sta obiskala, saj so ocenili, da jim kot majhna, urejena država lahko svetujemo kako učinkovito in hitro vzpostaviti ustrezno infrastrukturo na tem področju.

 

Direktor URSJV Andrej Stritar s sodelavci je gostoma opisal zgodovino razvoja upravnega nadzora nad jedrsko in sevalno varnostjo v naši državi. Opisal je kako je URSJV kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor praktično ločena od drugih ministrstev, ki skrbijo za uporabo jedrske energije in sevalnih dejavnosti. S tem je izpolnjena zahteva po neodvisnosti upravnega organa. Opisal je tudi notranjo organiziranost URSJV in poudaril tiste naše dejavnosti, kakršne bi bilo smiselno vpeljati v Nepalu v začetni fazi vzpostavljanja upravne infrastrukture. Na koncu smo izrazili našo pripravljenost, da Nepalu pomagamo tudi v naslednjih korakih, ko in če bo do njih prišlo.