Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk predstavnikov GEN energije in ZEL-EN na URSJV

V četrtek, 13. 12. 2018, sta URSJV obiskala dr. Luka Štrubelj iz podjetja GEN energija in Tadeja Polach iz podjetja ZEL-EN.

 

ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o., je manjše podjetje iz Krškega, ki se ukvarja z energetskimi projekti, med katerimi so nekateri tudi s področja jedrske energetike. V sklopu projekta Jedrska tehnologija uporabljajo računalniški program Apros, ki je namenjen izvedbi projektnih in varnostnih analiz. Program Apros so izdelali na Finskem. Na predstavitvi so bili prikazani izračuni za Nuklearno elektrarno Krško, ki so jih izvedli v podjetju ZEL-EN. Izračune so primerjali z dejanskimi meritvami pojavov med obratovanjem elektrarne ter z izračuni z referenčnim programom RELAP. Z analiznim programom RELAP so namreč izdelane varnostne analize za Nuklearno elektrarno Krško. Primerjava je pokazala, da lahko s programom Apros precej natančno določamo obratovalne parametre v jedrski elektrarni.

 

S svojim znanjem in delom na predstavljenem projektu strokovnjaki podjetja ZEL-EN prispevajo k znanju in razvoju jedrske in sevalne stroke v Sloveniji. Svoje znanje in izkušnje pa uporabljajo tudi za mednarodne projekte, kjer sodelujejo pri razvoju novih jedrskih elektrarn in pri pregledu varnostne dokumentacije teh elektrarn.