Skoči na vsebino

NOVICA

Direktor URSJV vodil mednarodno misijo, ki je pregledala delo nizozemskega upravnega organa

26. novembra 2018 je z delom končala misija IRRS Follow-up Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki je na Nizozemskem preverila, kako so izpolnili priporočila podobne misije iz leta 2014. 15 člansko skupino strokovnjakov iz 10 držav je tudi tokrat vodil direktor URSJV dr. Andrej Stritar. Delo so zaključili z zaključnim poročilom, v katerem so ugotovili, da so na Nizozemskem uspešno izpeljali večino priporočil in nasvetov.

 

Nizozemska ima, podobno kot Slovenija, razmeroma majhen jedrski program z eno obratujočo jedrsko elektrarno, dvema raziskovalnima reaktorjema, obratom za obogatitev goriva in obratom za stoletno skladiščenje radioaktivnih odpadkov.

 

Delo v taki misiji je tudi priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj med vsemi sodelujočimi, kar vsekakor prispeva k harmonizaciji in nenehnemu izboljšanju nadzora jedrske varnosti po vsem svetu. Za države članice EU je izvedba  pregledovalne misije obvezna najmanj vsakih 10 let. Tokratna misija za pregled izdanih priporočil (Follow-up), ki je običajno tri leta po osnovni misiji, je pa sestavni del tega procesa.

 

IAEA je o tej misiji pripravila izjavo za javnost, kjer so povzete glavne značilnosti in ugotovitve misije ter izjave ključnih udeležencev.