Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljeno je skupno poročilo o nadzoru staranja jedrskih elektrarn v Evropi

ENSREG je pripravil poročilo o strokovnem pregledu nadzora staranja jedrskih elektrarn v Evropi, v katerem je objavil rezultate, najdbe in zaključke pregleda, opravljenega na podlagi evropske direktive o jedrski varnosti 2014/87/EURATOM iz leta 2014. V poročilu je za Slovenijo prepoznana ena dobra praksa, pet dobrih izvedb in štiri področja za izboljšavo, kar je primerljivo z ostalimi državami. Dobro prakso smo dobili za neodvisni pregled, ki ga je izvedla misija Mednarodne agencije za atomsko energijo. Dobre izvedbe so bile prepoznane pri zbiranju podatkov o staranju, mednarodnem sodelovanju, pregledih opreme z namenom odkrivanja učinkov staranja, obsegu vključenih cevovodov v nadzor staranja in obravnavi vpliva hladila na staranje opreme. Področja, kjer se Slovenija lahko še lahko izboljša, so: metodologija določanja obsega opreme, vključene v nadzor staranja pri dolgoročno zaustavljenih objektih, pregledi cevovodov v prebojih in neporušne preiskave osnovnih materialov.
 
Strokovni pregled se je pričel v lanskem letu, ko so vse sodelujoče države ocenile stanje glede staranja jedrskih elektrarn v svojih državah in januarja letos objavile poročila na spletni strani ENSREG. Poročila posameznih držav so bila dostopna javnosti januarja in februarja letos, vsi zainteresirani pa so lahko komentirali in postavljali vprašanja. Maja je nato v Luksemburgu sledil zaključni sestanek, kjer je vsaka država predstavila svoj sistem nadzora staranja jedrskih reaktorjev. Podani so bili tudi primeri dobrih praks, ki jim bodo vse države skušale slediti in izzivi, ki jih je potrebno rešiti za zagotovitev ustreznega in učinkovitega nadzora nad staranjem.

 

22. novembra 2018 bo Evropska komisija v Bruslju organizirala javno predstavitev poročila o rezultatih tega pregleda. Predstavitev bodo v živo prenašali po spletu. Proces se bo nadaljeval s pripravo načrtov izvedbe priporočil, ki jih bomo pripravile posamezne države. Slovenija je že pričela s pripravo načrta ukrepov za izboljšanje nadzora staranja, v katerega bo vključila rezultate svoje ocene stanja in najdbe, ki so bile prepoznane med pregledom.