Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje po dvostranskem sporazumu z italijanskim upravnim organom

15. in 16. oktobra 2018 je potekalo drugo srečanje med URSJV in Italijanskim državnim inšpektoratom za jedrsko varnost in zaščito pred sevanji ISIN po sporazumu o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti. Srečanje je tokrat v Ljubljani gostila URSJV.

Srečanja so se udeležili predstavniki italijanskega državnega inšpektorata za jedrsko varnost in zaščito pred sevanji ISIN, pristojnega za področje jedrske in sevalne varnosti na državni ravni, predstavniki agencije za zaščito okolja Furlanije – Julijske krajine, predstavnica italijanskega veleposlaništva v Sloveniji ter predstavniki URSJV.


Prvi dan srečanja je bil namenjen predstavitvam pomembnejših dogodkov v času od prejšnjega srečanja. Na dnevnem redu so bile spremembe na področju zakonodaje, novosti na področju jedrske varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, aktivnosti na področju pripravljenosti na izredne dogodke ter operativni dogovori o izvajanju sklenjenega sporazuma. Drugi dan srečanja je italijanska delegacija obiskala jedrsko elektrarno Krško, kjer jim je osebje predstavilo delovanje elektrarne, varnostne mehanizme ter načrtovane razširitve oziroma izboljšave.

 

V obeh državah intenzivno poteka usklajevanje zakonodaje s področja jedrske in sevalne varnosti z evropskim pravnim redom. Slovenija izvaja program posodabljanja varnosti v NE Krško in nadaljuje s pripravami na gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo in odlagališča za nizke in srednje radioaktivne odpadke, v Italiji pa potekajo predvsem aktivnosti za razgradnjo obstoječih objektov in za začetek projekta izgradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov. Italijanskim gostom smo predstavili tudi proces obvladovanja izrednega dogodka vključno s komunikacijskim sistemom KID. Italijanska stran je posredovala tudi informacijo o statusu postopka ratifikacije Protokola o spremembi Pariške konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije.

 

Obe strani sta se strinjali s pomembnostjo rednega medsebojnega sodelovanja in se zavzeli za okrepitev neposredne komunikacije na področju jedrske in sevalne varnosti.