Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Redni sestanek URSJV in NEK o jedrski varnosti

5. oktobra 2018 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Tokrat je bil sestanek v Ljubljani in je bil namenjen pregledu vseh aktualnih dogajanj v zvezi s tekočimi in načrtovanimi projekti/spremembami v elektrarni, kot so npr. projekt nadgradnje varnosti, potek remonta 2018, obratovanje NEK v preteklem obdobju in seznanjanje z novostmi na obeh straneh.

Tovrstni sestanki, ki ju dvakrat letno izmenično gostita URSJV in NEK, so namenjeni medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih temah, kot so izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah.
 
Glede realizacije sklepov s prejšnjega sestanka ni bilo odprtih vprašanj. V NEK-u pričakujejo v oktobru ponovni obisk IAEA misije za preverjanje implementacije že podanih priporočil in predlogov v NEK, t. i. OSART Follow-up. URSJV je vodstvu NEK predstavila stanje in rezultate izvedbe pregleda programov staranja jedrskih elektrarn, ki je bil opravljen v vseh državah EU. V pripravi je akcijski načrt, s katerim se bo raven jedrske varnosti v NEK in drugih evropskih jedrskih elektrarn še izboljšala.
 
NEK je v obdobju med zadnjima sestankoma obratovala varno, z le eno ročno postopno zaustavitvijo zaradi manjših težav na enem od pomožnih podsistemov na glavnem transformatorju. Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s programom nadgradnje varnosti. NEK zaključuje nekatere projekte nadgradnje varnosti 2. faze in začenja projekte 3. faze.
 
Med upravnimi postopki, ki so v teku, NEK pričakuje od URSJV dovoljenja za začetek gradnje zaščitne stavbe 2 (t.i. BB2 zgradba), kjer bodo vgrajeni dodatni sistemi za nezgodno hlajenje elektrarne.
 
Naslednji sestanek vodstev URSJV in NEK bo spomladi 2019 v Krškem.