Skoči na vsebino

NOVICA

Redni sestanek URSJV in NEK o jedrski varnosti

5. oktobra 2018 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Tokrat je bil sestanek v Ljubljani in je bil namenjen pregledu vseh aktualnih dogajanj v zvezi s tekočimi in načrtovanimi projekti/spremembami v elektrarni, kot so npr. projekt nadgradnje varnosti, potek remonta 2018, obratovanje NEK v preteklem obdobju in seznanjanje z novostmi na obeh straneh.

Tovrstni sestanki, ki ju dvakrat letno izmenično gostita URSJV in NEK, so namenjeni medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih temah, kot so izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah.
 
Glede realizacije sklepov s prejšnjega sestanka ni bilo odprtih vprašanj. V NEK-u pričakujejo v oktobru ponovni obisk IAEA misije za preverjanje implementacije že podanih priporočil in predlogov v NEK, t. i. OSART Follow-up. URSJV je vodstvu NEK predstavila stanje in rezultate izvedbe pregleda programov staranja jedrskih elektrarn, ki je bil opravljen v vseh državah EU. V pripravi je akcijski načrt, s katerim se bo raven jedrske varnosti v NEK in drugih evropskih jedrskih elektrarn še izboljšala.
 
NEK je v obdobju med zadnjima sestankoma obratovala varno, z le eno ročno postopno zaustavitvijo zaradi manjših težav na enem od pomožnih podsistemov na glavnem transformatorju. Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s programom nadgradnje varnosti. NEK zaključuje nekatere projekte nadgradnje varnosti 2. faze in začenja projekte 3. faze.
 
Med upravnimi postopki, ki so v teku, NEK pričakuje od URSJV dovoljenja za začetek gradnje zaščitne stavbe 2 (t.i. BB2 zgradba), kjer bodo vgrajeni dodatni sistemi za nezgodno hlajenje elektrarne.
 
Naslednji sestanek vodstev URSJV in NEK bo spomladi 2019 v Krškem.