Skoči na vsebino

NOVICA

Srečanje po dvostranskem sporazumu z Avstrijo

Letošnje srečanje med Slovenijo in Avstrijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in o izmenjavi informacij je bilo že dvajseto po vrsti in je potekalo v Lienzu na vzhodnem Tirolskem 1. in 2. oktobra. Na slovenski strani smo bili predstavniki URSJV in koordinatorica za energijo z Ministrstva za zunanje zadeve.
 
Dnevni red tovrstnih sestankov ima ustaljen format. Sestanek je namenjen medsebojnemu informiranju o pomembnejših dogodkih v času od zadnjega srečanja, ki je potekalo lani oktobra v Moravskih Toplicah. Teme pogovorov so bile spremembe na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in spremembe oziroma pomembnejši dogodki na področju jedrskih programov.
 
V Sloveniji in Avstriji usklajujemo zakonodajo s področja varstva pred sevanji z evropskim pravnim redom. V Avstriji so letos imeli misijo za celovit pregled upravnega organa, pri nas pa smo lani gostili misijo za pregled pripravljenosti na izredni dogodek EPREV. V obeh državah izboljšujemo sisteme za nadzor sevanja v okolju ter posodabljamo opremo, načrte in postopke, ki se uporabljajo v primeru izrednega dogodka. Obširno smo poročali o dejavnostih v zvezi z NE Krško, in sicer o izvajanju programa posodobitve varnosti, o pripravah na gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo in o važnejših spremembah (modifikacijah) vključno s celo vrsto različnih varnostnih pregledov.
 
Obe strani sta poudarili dobro sodelovanje in koristnost teh srečanj, predvsem pa dolgoletno odprto in neposredno poročanje. Naslednji sestanek bo v Sloveniji predvidoma čez eno leto.