Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje po dvostranskem sporazumu z Avstrijo

Letošnje srečanje med Slovenijo in Avstrijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in o izmenjavi informacij je bilo že dvajseto po vrsti in je potekalo v Lienzu na vzhodnem Tirolskem 1. in 2. oktobra. Na slovenski strani smo bili predstavniki URSJV in koordinatorica za energijo z Ministrstva za zunanje zadeve.
 
Dnevni red tovrstnih sestankov ima ustaljen format. Sestanek je namenjen medsebojnemu informiranju o pomembnejših dogodkih v času od zadnjega srečanja, ki je potekalo lani oktobra v Moravskih Toplicah. Teme pogovorov so bile spremembe na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in spremembe oziroma pomembnejši dogodki na področju jedrskih programov.
 
V Sloveniji in Avstriji usklajujemo zakonodajo s področja varstva pred sevanji z evropskim pravnim redom. V Avstriji so letos imeli misijo za celovit pregled upravnega organa, pri nas pa smo lani gostili misijo za pregled pripravljenosti na izredni dogodek EPREV. V obeh državah izboljšujemo sisteme za nadzor sevanja v okolju ter posodabljamo opremo, načrte in postopke, ki se uporabljajo v primeru izrednega dogodka. Obširno smo poročali o dejavnostih v zvezi z NE Krško, in sicer o izvajanju programa posodobitve varnosti, o pripravah na gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo in o važnejših spremembah (modifikacijah) vključno s celo vrsto različnih varnostnih pregledov.
 
Obe strani sta poudarili dobro sodelovanje in koristnost teh srečanj, predvsem pa dolgoletno odprto in neposredno poročanje. Naslednji sestanek bo v Sloveniji predvidoma čez eno leto.