Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljamo še Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2017

Tokrat objavljamo Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017 s podrobnejšimi opisi, ki bi utegnili zanimati strokovno javnost in ki za leto 2017 obsegajo 390 strani.

 

S tem so pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2017, saj smo 4. julija 2018 na naših spletnih straneh objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017, ki ga je Vlada RS potrdila 27. junija 2018 na 252. dopisni seji in poslala v obravnavo Državnemu zboru. Namenjeno je širši javnosti, v njem pa so dogajanja in dejavnosti na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v letu 2017 povzeta na 90 straneh.


Prevod poročila v angleški jezik Annual Report 2017 on Radiation and Nuclear Safety in the Republic of Slovenia, ki je namenjen tujim zainteresiranim bralcem, smo objavili 25. julija 2018.

 

Vsa letna poročila so že od leta 1985 dostopna na spletni strani URSJV.