Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk predstavnikov indijskega veleposlaništva na URSJV

14. 8. 2018 sta URSJV obiskala g. Ravi Kumar Jain, drugi sekretar in ga. Zaneta Statevska z indijskega veleposlaništva v Ljubljani. Prišla sta na vljudnostni obisk. Direktor URSJV, dr. Andrej Stritar je na kratko opisal naloge in pristojnosti URSJV. G. Ravi Kumar Jain se je zanimal, ali v Sloveniji obstaja interes za medicinske obsevalne naprave s kobaltovim virom. Pojasnili smo, da bi to bilo treba preveriti pri bolnišnicah, ki izvajajo tovrstne terapije, in da je za nadzor uporabe virov sevanja v medicini pristojna Uprava RS za varstvo pred sevanji pri Ministrstvu za zdravje.