Skoči na vsebino

NOVICA

Krajša izključitev NEK iz omrežja

Po spomladanskem remontu je NEK stabilno obratovala s polno močjo. V zadnjem času je NEK opazila odstopanja pri meritvah visoke napetosti na vertikalnem izolatorju (skozniku) na enem od obeh glavnih transformatorjev. Vsak glavni transformator, ki povezuje NEK s 400 kV električnim omrežjem, ima tri skoznike. Gre za občasno izgubo signala na merilni liniji visoke napetosti.

 

NEK se je odločila, da preventivno odstrani vseh šest priključkov za meritev visoke napetosti na skoznikih, saj je normalno obratovanje možno tudi brez te opreme, ki je bila dodatno vgrajena v remontu 2013. Korektivna dela bodo potekala na sistemu, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo, zato bo potrebna kratkotrajna izključitev elektrarne iz omrežja. Izključitev je načrtovana v nedeljo, 29. 7. 2018, v dopoldanskem času, ko naj bi tudi opravili omenjena dela. Izvajanje del in kontrolnih meritev je odvisno tudi od vremenskih razmer, saj morebitne padavine preprečujejo izvajanje del. Po končanih delih sledi ponovna vključitev elektrarne v električno omrežje.

 

Omenjena odstopanja nimajo neposrednega vpliva na jedrsko varnost.

 

URSJV bo spremljala izvedbo korektivnih del in ponovno vključitev NEK v električno omrežje.