Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V lesnih peletih za kurjavo ni previsokih koncentracij radioaktivnega izotopa cezija

Uprava RS za jedrsko varnost je v začetku letošnjega leta naročila izdelavo študije, katere cilj je bil raziskati stopnjo radioaktivne kontaminacije lesnih pelet na slovenskem trgu in posledično ugotoviti vzrok sezonskega nihanja radioaktivnega izotopa cezija v zraku.

V sklopu študije je bila izvedena primerjava med analiziranimi vzorci uvoženih pelet iz držav, ki so bile najbolj prizadete zaradi černobilske nesreče, tj. iz Ukrajine in Belorusije, in analiziranimi vzorci iz Slovenije.

Študijo je izvedel Institut »Jožef Stefan« iz Ljubljane, rezultati pa kažejo, da so povprečne specifične radioaktivnosti cezija v slovenskih peletih nekoliko nižje od uvoženih. Ta rezultat je pričakovan, saj so uvoženi peleti iz Ukrajine in Belorusije prav iz območij, ki so najbolj onesnažena z radionuklidi zaradi posledic jedrske nesreče v Černobilu, predvsem z radioaktivnim izotopom cezija Cs-137. Izmerjene vrednosti cezija pa niso presegale meje specifične radioaktivnosti, nad katero bi bilo treba uvesti kakršne koli zaščitne ukrepe. Skladiščenje in kurjenje pelet (torej tudi uvoženih iz Ukrajine in Belorusije) v gospodinjstvu tako ne predstavlja potencialne nevarnosti zaradi izpostavitve ionizirajočemu sevanju. 

Na podlagi rezultatov študije Uprava RS za jedrsko varnost nima razlogov za uvedbo dodatnega nadzora nad uvozom ter prodajo pelet specifičnega porekla. Tudi v prihodnje pa bomo naročali podobne študije za preverjanje rabe predmetov in blaga splošne rabe s stališča radioaktivne kontaminacije.