Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeta nova Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5)

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili Uredbo o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov, ki jo je sprejela  Vlada Republike Slovenije in je bila dne 6. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, št. 38/2018.


V lanskem letu sprejeti Zakon o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) je razveljavil v letu 2016 sprejeto Uredbo o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj. Vsebinsko sta jo nadomestila Uredba  o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5) in Uredba o nacionalnem radonskem programu (UV4), o katere sprejemu smo poročali v naših novicah 3. 4. 2018.


Z uredbo UV5 so se v slovenski pravni red prenesla nekatera določila iz Direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (Direktiva BSS). To je predvsem program, ki je namenjen zagotavljanju varstva pred povečano izpostavljenostjo delavcev zaradi dejavnosti z materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide ter izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva v situacijah, ki so posledica radioaktivne kontaminacije območij zaradi preostalega radioaktivnega materiala.


S to uredbo se določajo obseg in pogostost pregledovanja delovnega okolja v industrijskih dejavnostih, kjer so prisotni materiali s povečano vsebnostjo naravnih radionuklidov, ter prepoznavanje delovnih in bivalnih območij, ki bi lahko bila prizadeta zaradi preteklih dejavnosti ali izrednih dogodkov. Pri tem so predpisani tudi ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in merila za sprejemanje teh ukrepov.


Več podatkov o tem si lahko ogledate na spletni strani URSJV (stran).


Uredba je na voljo na spletni strani Uradnega lista ter na spletni strani URSJV.